Václav Březina (1862-1906)

Oráč

Technika:olej na plátně

Datace:okolo r. 1902

Signatura:sign. vlevo dole

Rozměry:84x64 cm

Status:Neprodejné