Oldřich Blažíček (1887-1953)

"Zimní odpoledne"

Technika:olej na plátně

Signatura:vpravo dole

Rozměry:100x110 cm

vyvolávací cena:550000

dosažená cena:550000

rám, monumentální galerijní ukázka Blažíčkova mistrovství ve slavíčkovské tradici z konce 20. let v původní adjustaci. Obraz byl autorem věnován tehdejšímu sekčnímu radovi Ministerstva školství Dr. Františkovi Matoušovi-Malbohanovi na počátku 30. let jako projev úcty za podporu při studiu. Konzultováno a posouzeno PhDr. N. Blažíčkovou-Horovou a prof. PhDr. J. Zeminou. Přiložen znalecký posudek PhDr. M. Kodla