Emil Filla (1882-1953)

"Zátiší s poháry a hroznem vína"

Technika:olej na plátně

Datace:1948

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:27x35 cm

vyvolávací cena:700000

dosažená cena:1400000

rám, špičková ukázka malířovy poválečné tvorby z r. 1948. Obraz vyniká nezvykle optimistickým koloritem a velice suverénním malířským přednesem. Sběratelskou hodnotu ještě podtrhuje původ z významné Hršelovy obrazárny. Opakovaně vystaveno v Hradci Králové. Obraz bude publikován v chystaném Fillově soupise díla. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. J. Zeminy. Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. V. Lahodou, CSc. Přiložen znalecký posudek PhDr. M. Kodla