Maximilian Haushofer (1811-1866)

Návrat ze sokolnického lovu

Technika:olej na plátně

Signatura:sign. LD

Rozměry:96x133 cm

vyvolávací cena:1100000

dosažená cena:1500000

rám, exkluzivní galerijní dílo na trhu velice zřídka se objevujícího zakladatele slavné krajinářské školy v původní zdobné adjustaci. Vynikající kompozice a jemný kolorit umocňují atmosféru dobové šlechtické kratochvíle odehrávající se v zámecké oboře. "Podle mého názoru by krajina se sokolníkem vracejícím se z lovu patřila do sbírek Národní galerie v Praze či podobné instituce", PhDr. N. Blažíčková-Horová, ředitelka Sbírky umění 19. stol. Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. N. Blažíčkové-Horové a znalecký posudek PhDr. M. Kodla