Rudolf Kremlička (1886-1932)

Přívoz v Tróji

Technika:olej na plátně

Datace:okolo 1912

Signatura:sign. PD

Rozměry:48x60 cm

vyvolávací cena:1100000

dosažená cena:2600000

rám, toto autorovo stěžejní dílo patří mezi jeho nejdůležitější rané práce, které stály na samém počátku vlastní malířské tvorby. Kremlička byl tehdy výrazně ovlivněn několikaměsíčním pobytem v Paříži, kde se podrobně seznámil s poimpresionistickou tvorbou, především Manetovou a Corotovou. Obraz původně pochází z vynikající Waldesovy sbírky, posléze byl v majetku Národní galerie v Praze. O mimořádnosti plátna svědčí i fakt, že bylo opakovaně vystaveno: 1958, Litoměřice, do kterých bylo zapůjčeno v letech 1960 -1962; 1963, Liberec; 1965, Roudnice nad Labem; 1967, Gottwaldov; 1967-1973 bylo zapůjčeno do Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem; 1979, Hlinsko; 1981, Nitra; 1984, Zálužany; 1990, Telč; 2006, Galerie hlavního města Prahy. Publikováno v Kremličkově monografii od Luďka Nováka v r. 1964 a v obsáhlé publikaci o autorovi od PhDr. K. Srpa na str. 63 pod č. 62, jehož odborná expertiza je přiložena spolu se znaleckým posudkem PhDr. M. Kodla