Jakub Schikaneder (1855-1924)

Podvečer v zálivu

Technika:olej na plátně

Datace:okolo 1920

Signatura:vpravo dole

Rozměry:91x128 cm

vyvolávací cena:4800000

dosažená cena:5600000

 

rám. Monumentální reprezentativní dílo obsahující veškeré nejdůležitější znaky Schikanederova mistrovství z jeho vynikajícího vyzrálého období. Umělcova nenapodobitelná, divácky strhující atmosféra se vyznačuje nezaměnitelnou večerní, náladově zabarvenou hrou světel navozující hlubokou oduševnělou meditaci, příznačnou pro evropský symbolismus. Celkovou povahou se obraz s charakteristickou večerní tématikou řadí k obdobným plátnům v majetku Národní galerie v Praze. Doc. PhDr. T. Vlček, CSc. tento obraz označuje za "...jedno z nejvýznamnějších děl pozdní Schikanederovy tvorby...". Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza doc. PhDr. T. Vlčka, CSc. a znalecký posudek PhDr. M. Kodla