Jakub Obrovský (1882-1949)

Kde domov můj

Technika:olej na plátně

Datace:1937

Signatura:vpravo dole

Rozměry:415x736 cm

Status:Nespecifikován

Cena:800000

Obraz je skutečně monumentální ukázkou Obrovského malířských kvalit, jež se autor nebojí rozvinout na takto mimořádně rozměrném plátně.

Jedná se o alegorii české hymny, přičemž jednotlivé postavy personifikují alegorii mateřství, vzdělání či lásky. Malíř dal před spontánností a uvolněností přednost důstojně patriotistickému a zdrženlivému projevu, který plně odpovídá cílené vážnosti námětu.