Galerie Kodl se zaměřuje na české výtvarné umění 19. a 20. století. Garanci prodávaných děl zajišťuje osobně nejen PhDr. Martin Kodl, absolvent UK a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století, ale i celá řada vynikajících předních českých historiků umění, autorů monografií a výstav jednotlivých malířů, např.:

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová,
PhDr. Eliška Fučíková,
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.,
doc. Jan Kačer,
PhDr. František Krejčí,
PhDr. Vladimír Kříž,
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., 
PhDr. Šárka Leubnerová,
PhDr. Jiří Machalický,
PhDr. Marcela Macharáčková,
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
Mgr. Roman Musil,
PhDr. Mahulena Nešlehová,
PhDr. Jana Orlíková-Brabcová,
PhDr. Pavla Pečinková,
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.,
ak. sochař Zdeněk Preclík,
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., 
PhDr. Naďa Řeháková,
PhDr. Karel Srp, Ph.D.,
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.,
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.,
PhDr. Michael Zachař,
prof. PhDr. Jaromír Zemina

a spousta dalších špičkových expertů a specialistů, kteří pomáhají zprostředkovávat výtvarné umění široké veřejnosti.

Galerie zachovává věrnost svému tradičnímu zaměření na české výtvarné umění, ale současně se snaží rozšiřovat a prohlubovat aktivní spolupráci se zahraničními aukčními domy a soukromými galeriemi v Evropě i USA. Svou orientací usiluje o větší zviditelnění českého umění za hranicemi České republiky, jeho neoddiskutovatelného významu a kvalit.

Výstavy ve spolupráci

Ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Galerií hlavního města Prahy, Moravskou galerií v Brně, Východočeskou galerií v Pardubicích, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, Západočeskou galerií v Plzni, Galerií výtvarných umění v Ostravě a řadou dalších institucí se Galerie Kodl podílí na přípravě a realizaci výstav i monografií mnohých umělců, např. Karel Černý, Emil Filla, František Kupka, Rudolf Kremlička, Otakar Nejedlý, Jan Preisler, Jakub Schikaneder, Ladislav Sutnar a Václav Špála, Jindřich Štyrský, Toyen, Ludvík Vacátko či Jan Zrzavý.

Galerie Kodl spolupracovala na přípravě výstavy Galerie hlavního města Prahy "Křičte ústa", zabývající se expresivními tendencemi v českém výtvarném umění, na expozici "Bytosti odnikud" věnované akademismu a akademické malbě v první polovině 20. století v Čechách, na mimořádně úspěšné retrospektivě Václava Radimského či na výstavě "Josef Váchal: Magie hledání".

Dlouhodobě spolupracuje s Národní galerií a participovala například na výstavách "Rembrandt and company", objevné retrospektivy Adolfa Chwaly, na jedné z nejúspěšnějších monografických výstav vůbec - přehlídce díla Jakuba Schikanedera, která zaznamenala návštěvnický rekord, přičemž se Galerie Kodl podílela na výstavě zápůjčkou více než padesáti obrazů, či při výstavě Ludvíka Kuby v Salmovském paláci.
Podílela se rovněž na projektu Galerie výtvarného umění v Chebu zabývající se tvorbou Miloše Jiránka, s Galerií města Kolín kooperovala na výstavě Václava Radimského, s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem při retrospektivě Františka Kavána či na přípravě výstavy Antonína Chittussiho, jež se ve Východočeské galerii v Pardubicích stala nejúspěšnějším projektem roku 2012 této regionální instituce.
Participovala také na jedněch z největších projektů ostravské galerie "Sváry zření", "Černá slunce – Odvrácená strana modernity 1927 – 1945", "Jan Zrzavý – Božská hra" nebo "Bohumil Kubišta – Zářivý krystal".
V Západočeské galerii v Plzni potom spolupracovala při přípravě expozic "Rytmy+pohyb+světlo. Impulsy futurismu" a "Palmy na Vltavě – Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850 – 1950" nebo "Orbis pictus Františka Kupky."

Samostatná výstavní činnost

Sama Galerie Kodl se ovšem také zabývá výstavní činností a má za sebou již řadu úspěšných výstav, např. "Emil Filla ze soukromých sbírek", "Brno v Praze – Josef Kubíček, Jánuš Kubíček a přátelé," "František Kaván," "Otakar Schindler," "Karel Vaca," "Jan Špála," "Mařákova škola," na kterou navázala v následujících letech výstava "Český impresionismus," retrospektivní výstavu " František Ronovský-obrazy a kresby," "Václav Radimský," jež předcházela úspěšné přehlídce tohoto malíře v Galerii hlavního města Prahy a další. Zatím poslední výstavou byla přehlídka "Významné prodeje", jež znovu připomenula jedny z nejvýznamnějších obrazů za posledních dvacet let fungování galerie (více v sekci Výstavy).