Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století v komisi či aukci. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup, který zajišťuje jako čtvrtý nejmladší z rodinné generace PhDr. Martin Kodl, absolvent Univerzity Karlovy a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století.

Novodobá historie firmy se začíná psát od roku 1989, kdy Martin Kodl se svým otcem jako spolupořadatelé organizovali první aukci v moderních dějinách podnikání na pražském Žofíně, tehdy ještě pod názvem Antikva Nova Kodl. Od roku 1989 prošla firma řadou změn a úprav spojených s jejím rozvojem až do dnešní podoby. Z aukčních síní vzniklých po revoluci patří k těm s nejdelší historií a její majitel PhDr. Martin Kodl pracuje v oboru takřka třicet let.

Galerie Kodl Galerie Kodl má za sebou řadu úspěšných prodejů. Mezi významnější zajisté patří několik umístění na prvních místech v prestižním žebříčku „TOP 10“ nejvyšších aukčních cen. V této neoficiální soutěži se ještě pod jménem Antikva Nova Kodl umístila na prvním místě v roce 2000 prodejem obrazu Emila Filly „Zlaté rybičky u okna“ za 7 300 000 Kč, což byla historicky nejvyšší dosažená cena obrazu v českých aukcích a zároveň nejvýše prodaný Fillův obraz na světových trzích. V roce 2001 se umístila na druhém místě prodejem obrazu Emila Filly „Zátiší s mandolínou“ za 3 100 000 Kč a v roce 2002 opět na prvním místě prodejem obrazu Toyen „Růžový spektr“ za 3 150 000 Kč. Velice úspěšně se vydražily i další ze vzácných obrazů malířky Toyen (Marie Čermínové), například práce „Oáza“ v roce 2004 za pěkných 2 950 000 Kč. Obrazy Františka Kupky ze slavné Waldesovy obrazárny se vydražily také velice kvalitně. „Ocel pije“ v roce 2003 za 4 450 000 Kč a „V zahradě“ v roce 2005 za 4 600 000 Kč, „Ženský akt“ se v témže roce prodal za 2 250 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pastel, dosažená cena byla rekordní. Zmíněnou Waldesovu rodinu galerie zastupovala po dobu tří let na základě exkluzivní smlouvy. S velkým úspěchem se prodávaly i obrazy ze slavné Morawetzovy sbírky či neméně významné Preissovy obrazárny. Na konci roku 2006 zaznamenala galerie rekordní aukční prodej obrazu Jana Zrzavého v ČR, když se „Studně v Locronan III“ vydražil za 5 500 000 Kč. V dalším roce byl vydražen obraz Emila Filly „Modré zátiší“ za 6 950 000 Kč. Nejvyšší ceny dosáhl obraz Jindřicha Štyrského „Krajina v oblacích“, který se v roce 2007 vyšplhal až na částku 10 250 000 Kč a stal se tak nejdráže prodaným autorovým obrazem na českých aukcích. V roce 2009 se rekordně vydražil obraz Emila Filly „Sklenice a noviny“ za částku 11 200 000 Kč a Jakuba Schikanedera „Podvečer v zálivu“ za 5 600 000 Kč. Následující rok na nejvyšší příčky dosáhla Toyen „Zbytek noci“ se svými 13 200 000 Kč nebo velkoformátové Schikanederovo plátno „Kontemplace“ s historicky nejvyšší částkou za dílo tohoto autora - 8 100 000 Kč. V roce 2011 se do aukční historie zapsal „Černý pierot“ Jindřicha Štyrského za 10 400 000 Kč, znovuobjevené Schikanederovo „Staropražské nokturno“ za 5 800 000 Kč a monumentální práce Emila Filly „Zátiší s dýmkou“ se dokonce stalo se svými 12 miliony nejvýše prodaným dílem roku. Tento autor i v následujícím období, tedy 2012, zaznamenal rekordní výsledky – na jarní aukci se prodalo dílo „Ležící žena“ za 15 200 000 Kč a aukci následující jeho předválečné „Tři Grácie“ za 14 600 000 Kč. Nutno zmínit také důležitou práci Josefa Čapka „Král Lear,“ jež se prodala 6 300 000 Kč.

V poslední době, na podzimní aukci roku 2013 se nejlépe umístily dva obrazy Jindřicha Štyrského („Všední probuzení“ – 10 200 000 Kč a „Akvárium“ – 7 800 000 Kč), Toyen („Ztroskotání ve snu“ – 10 000 000 Kč) a Emila Filly („Zátiší s kartou a dýmkou“ – 7 000 000 Kč), a to na historicky první aukci v České republice, která překonala magickou hranici 100 milionů na jedné aukci.

Galerie Kodl pořádá dvakrát do roka společně s Aukční síní Vltavín Aukční den, který se koná v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Rovněž se podílí na organizování dobročinných aukcí s Nadací Charty 77. Na podzim roku 2005 byl prodán na aukci pořádané Galerií Kodl klavír Petrof Opus za částku 2 810 000 Kč, která byla poukázána na Konto BARIÉRY. Jedná se o rekord na českém trhu v kategorii prodeje hudebních nástrojů. V rámci jarní aukce se na konci dubna 2008 již po druhé v řadě uskutečnila mimořádná aukce Konta BARIÉRY. Unikátní kniha Josefa Váchala „Šumava umírající a romantická,“ jejíž vyvolávací cena činila 1 200 000 Kč, byla vydražena za 3 100 000 Kč a stala se tak nejdráže prodanou knihou na českých aukcích.

Mimo pořádání aukcí a výstav galerie nabízí stálou prodejní expozici zaměřenou na české malířství 2. poloviny 19. století a celého 20. století. Galerie Kodl sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách secesního domu, zrekonstruovaného v letech 1906-1908 Osvaldem Polívkou a disponuje jednou z největších výstavních ploch v centru Prahy – téměř 400 m2. Svou činnost zde zahájila 21. 10. 2014, přesně ve stejný den jako František Topič před 120-ti lety, tedy 21. 10. 1894, který zde otevřel svůj první Salon.

Pro své klienty má rezervované soukromé parkoviště.

Galerie Kodl

Galerie Kodl Galerie zde navazuje na svou bohatou výstavní historii, např. v r. 2000 proběhla výstava „Emil Filla ze soukromých sbírek“, v r. 2001 prodejní výstava „Brno v Praze - obrazy Josefa Kubíčka, Jánuše Kubíčka a přátel“. Na podzim téhož roku se konala velice úspěšná retrospektiva krajináře Františka Kavána, v r. 2002 pak výstava obrazů Otakara Schindlera, o rok později prodejní výstava Ladislava Sutnara, v roce 2004 výstava „Mařákova škola“ s publikací autorů PhDr. M. Zachaře a PhDr. M. Kodla. Vzhledem k jejímu rychlému rozprodání byla v roce 2007 vydána u příležitosti výstavy „Český impresionismus“ její rozšířená série. Ve spolupráci s paní Helenou Špálovou proběhla v roce 2005 výstava malíře Jana Špály, syna slavného otce. Navázala tak na neméně úspěšnou prodejní výstavu Karla Vaci z roku 2004. Na období letních měsíců roku 2008 připravila galerie rozsáhlou retrospektivní výstavu malíře Františka Ronovského. Pravidelnou společenskou událostí jsou jarní a podzimní předaukční výstavy. Odborný a duchovní dohled nad společenskými akcemi se špičkovou profesionální samozřejmostí vždy zajišťuje nestárnoucí režisér Jan Kačer.

Druhá obchodní sekce galerie vedená expertem na starožitnosti, grafiku a starou fotografii Jaroslavem Kameníkem se též zabývá obchodováním se starožitnými šperky, sklem, porcelánem a nábytkem. Galerie též úzce spolupracuje s odbornou rodinnou rámařskou firmou vedenou bratrem majitele, Janem Kodlem. Na požádání je též možné dohodnout odborné konzultace, soudně-znalecké posudky a expertizy, včetně restaurování obrazů a chemických rozborů malby.

Pokud se rozhodnete navštívit Národní divadlo, Novou scénu či Violu, zastavíte se v kavárně Slavie, budete se vzdělávat v knihovně Akademie věd nebo jen tak půjdete procházkou po Národní třídě, srdečně Vás zveme do naší galerie, která se nachází uprostřed těchto významných kulturních stánků, v centru vzdělání a zábavy. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na společná setkávání!

PhDr. Martin Kodl    Doc. Jan Kačer