PhDr. Martin Kodl

majitel,
soudní znalec

 

Jaroslav Kameník

společník,
odborný poradce

 

Matyáš Kodl, BBA

business development,
specializace současné umění
email: matyaskodl@galeriekodl.cz

 

Milan Havel, DiS.

odborný asistent,
fotograf
email: milan.havel@galeriekodl.cz

 

Mgr. Milan Dospěl

historik umění,
specializace 19. století a současné umění
email: milan.dospel@galeriekodl.cz

 

Ing. Jana Pištěková

firemní ekonom
email: jana.pistekova@galeriekodl.cz

 

 

Marie Fiřtová, M. A.

historička umění,
specializace 19. století
email: marie.firtova@galeriekodl.cz

 

PhDr. Eliška Charvátová

odborná archivářka,
poradkyně pro publikační činnost
email: eliska.charvatova@galeriekodl.cz

 

Mgr. Tereza Donné

historička umění,
specializace 20. století
email: tereza.donne@galeriekodl.cz

 

Mgr. Veronika Pavlíková

historička umění,
specializace 20. století
email: veronika.pavlikova@galeriekodl.cz

 

Mgr. Aneta Klouzová

historička umění,
specializace 19. století
email: aneta.klouzova@galeriekodl.cz

 

Bc. Alice Vítková

historička umění,
specializace současné umění
email: alice.vitkova@galeriekodl.cz

 

Jakub Kodl

stážista,
obor současné umění

 

Terezie Kaslová

komunikce a marketing 
email: terezie.kaslova@galeriekodl.cz