PhDr. Kodl Martin

majitel,
soudní znalec

Kameník Jaroslav

společník,
odborný poradce

Kodl Matyáš BBA

business development,
specializace současné umění
email: matyaskodl@galeriekodl.cz

Havel Milan Dis.

odborný asistent,
fotograf
email: milan.havel@galeriekodl.cz

Mgr. Dospěl Milan

historik umění,
specializace 19. století a současné umění
email: milan.dospel@galeriekodl.cz

Ing. Pištěková Jana

firemní ekonom
email: jana.pistekova@galeriekodl.cz

Fiřtová Marie M. A.

historička umění,
specializace 19. století
email: marie.firtova@galeriekodl.cz

PhDr. Charvátová Eliška

odborná archivářka,
poradkyně pro publikační činnost
email: eliska.charvatova@galeriekodl.cz

Mgr. Donné Tereza

historička umění,
specializace 20. století
email: tereza.donne@galeriekodl.cz

Mgr. Pavlíková Veronika

historička umění,
specializace 20. století
email: veronika.pavlikova@galeriekodl.cz

Mgr. Klouzová Aneta

historička umění,
specializace 19. století
email: aneta.klouzova@galeriekodl.cz

Bc. Vítková Alice

historička umění,
specializace současné umění
email: alice.vitkova@galeriekodl.cz

Kodl Jakub

stážista,
obor současné umění

Kaslová Terezie

komunikce a marketing
email: terezie.kaslova@galeriekodl.cz