PhDr. Martin Kodl

majitel,
soudní znalec

Jaroslav Kameník

společník,
odborný poradce

Matyáš Kodl MA

business development,
specializace současné umění
email: matyaskodl@galeriekodl.cz

Milan Havel Dis.

odborný asistent,
fotograf
email: milan.havel@galeriekodl.cz

Mgr. Milan Dospěl

historik umění,
specializace 19. století a současné umění
email: milan.dospel@galeriekodl.cz

Ing. Jana Pištěková

firemní ekonom
email: jana.pistekova@galeriekodl.cz

Marie Fiřtová M. A.

historička umění,
specializace 19. století
email: marie.firtova@galeriekodl.cz

PhDr. Eliška Havlová

odborná archivářka,
poradkyně pro publikační činnost
email: eliska.havlova@galeriekodl.cz

Mgr. Tereza Donné

historička umění,
specializace 20. století
email: tereza.donne@galeriekodl.cz

Mgr. Veronika Lancová

historička umění,
specializace 20. století
email: veronika.lancova@galeriekodl.cz

Mgr. Aneta Klouzová

historička umění,
specializace 19. století
email: aneta.klouzova@galeriekodl.cz

Bc. Alice Vítková

historička umění,
specializace současné umění
email: alice.vitkova@galeriekodl.cz

Jakub Kodl

stážista,
obor současné umění

Terezie Kaslová

komunikce a marketing
email: terezie.kaslova@galeriekodl.cz