Eugene Boudin (1824-1898)

Břehy v Touques při velkém přílivu

Technique :olej na plátně

Datace:1895

Signatura:vpravo dole

Dimensions:51 x 74 cm

starting price:53846 EUR

achieved price:61538 EUR