Jan Zrzavý (1890-1977)

České městečko

Technique :olej a tempera na dřevě

Datace:1947

Signatura:vpravo nahoře

Dimensions:29x39 cm

starting price:57692 EUR

achieved price:88462 EUR