Karel Černý (1910-1960)

Muses

Technique :tempera on paper fixed on canvas

Datace:1960

Dimensions:100x120 cm

Status:Unspecified

Price:13462 EUR

Mimořádný soutěžní návrh opony k 15. výročí zrodu lidové demokratické ČSR se v mnohém inspiruje barokně secesním stylem a byl určen do Východoslovenského divadla v Košicích, jak uvádí sám autor v průvodním dopise. Přestože se jedná o raritní artefakt pocházející z posledního roku života Karla Černého, tedy z doby kdy umělec téměř netvořil, skrývá toto působivé dílo ve své zdánlivé jednoduchosti vytříbený smysl pro tvarovou rytmizaci plochy a v monumentálně zhutnělé formě skrývající tajemnou antikizující atmosféru. Střed opony tvoří postava Genia umění nesoucího zlatý vavřín jako symbol vítězství nové kultury, jehož doprovázejí tři ženské postavy představující alegorii Hudby, Dramatu a Komedii. Ležící muž v levém dolním rohu ztělesňuje Mír země a lid znázorněný na protější straně vítá umění. Obraz byl prezentován na výstavě Karel Černý, Cesta do hlubin noci v  Galerie moderního umění v Hradci Králové v letech 2011 - 2012 a je reprodukován v katalogu výstavy. Konzultováno a posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým.