Emil Filla (1882-1953)

Still-life with glass, bunch of grapes and lemons

Technique :oil on canvas

Datace:1933

Signatura:RD

Dimensions:54,5x74,5 cm

starting price:146154 EUR

achieved price:146154 EUR

Fillova monumentální kompozice nese všechny prvky jeho vyzrálé tvorby počátku 30. let, kdy se autor začíná uchylovat ke kombinaci velkých barevných ploch v sytém koloritu, občas doplněné asambláží, jako je tomu i v tomto případě. Vynikající dílo tak působí divácky velice senzitivně, což ještě podtrhuje původní autorův zdobný rám, umocňující až dramatický výraz obrazu. Vzácná práce pochází z významné pražské prvorepublikové sbírky a byla získána prostřednictvím architekta Jiřího Kodla přímo ve Fillově ateliéru. Konzultováno a posouzeno doc. PhDr. T. Vlčkem, CSc. a prof. PhDr. V. Lahodou, který toto znamenité plátno zařadil do chystaného soupisu Fillova díla. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. J. Zeminy, PhDr. K. Srpa, restaurátorská zpráva ak. mal. Z. Grohmanové a znalecký posudek PhDr. M. Kodla