Jakub Schikaneder (1855-1924)

Evening in the bay

Technique :oil on canvas

Datace:about 1920

Signatura:RD

Dimensions:91x128 cm

Accessories:

starting price:184615 EUR

achieved price:215385 EUR

rám. Monumentální reprezentativní dílo obsahující veškeré nejdůležitější znaky Schikanederova mistrovství z jeho vynikajícího vyzrálého období. Umělcova nenapodobitelná, divácky strhující atmosféra se vyznačuje nezaměnitelnou večerní, náladově zabarvenou hrou světel navozující hlubokou oduševnělou meditaci, příznačnou pro evropský symbolismus. Celkovou povahou se obraz s charakteristickou večerní tématikou řadí k obdobným plátnům v majetku Národní galerie v Praze. Doc. PhDr. T. Vlček, CSc. tento obraz označuje za "...jedno z nejvýznamnějších děl pozdní Schikanederovy tvorby...". Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza doc. PhDr. T. Vlčka, CSc. a znalecký posudek PhDr. M. Kodla