Václav Špála (1885-1946)

Calendulas

Technique :oil on canvas

Datace:1930

Signatura:RD

Dimensions:73x60 cm

starting price:26923 EUR

achieved price:50000 EUR

Špičková galerijní ukázka autorova počátku významného modrého období v jeho nezaměnitelném koloritu a rukopise. Vysokou sběratelskou hodnotu obrazu ještě podtrhuje původní, vlastnoručně malovaný artělovský rám. Na slepém rámu vzadu je uvedeno č.soupisu 553 v jednoduché závorce. Konzultováno a posouzeno prof. PhDr. J. Zeminou a doc. PhDr. T. Vlčkem, CSc. Přiložen znalecký posudek PhDr. M. Kodla