Jakub Obrovský (1882-1949)

Where is my home

Technique :oil on canvas

Datace:1937

Signatura:bottom right

Dimensions:415x736 cm

Accessories:

Status:Unspecified

Price:30769 EUR

Obraz je skutečně monumentální ukázkou Obrovského malířských kvalit, jež se autor nebojí rozvinout na takto mimořádně rozměrném plátně.

Jedná se o alegorii české hymny, přičemž jednotlivé postavy personifikují alegorii mateřství, vzdělání či lásky. Malíř dal před spontánností a uvolněností přednost důstojně patriotistickému a zdrženlivému projevu, který plně odpovídá cílené vážnosti námětu.