František Kaván (1866-1941)

Boží muka za vesnicí

Technique :olej na lepence

Datace:okolo roku 1910

Signatura:vlevo dole

Dimensions:41x52 cm

Status:Unspecified

Price:5769 EUR