František Kaván (1866-1941)

Břízy v polích

Technique :olej na lepence

Datace:okolo roku 1910

Signatura:vlevo dole

Dimensions:40x53 cm

Status:Unspecified

Price:1731 EUR