Charitativní aukce VIRUS FIGHTER

on-line aukce zde
22. 5. (10 hod.) – 7. 6. (16 hod.)  

 

Vážení přátelé,

skleněný objekt sochaře Rudolfa Burdy VIRUS FIGHTER se nám společnými silami podařilo vydražit za krásnou sumu 540 000 Kč! Nejenom nám, ale i všem zúčastněným tento výsledek udělal nesmírnou radost a především pomohl tam, kde to bylo opravdu potřeba. Velice děkujeme za projevený zájem. Ještě větší poděkování patří těm z Vás, kteří se přímo zasloužili o jeho dražbu a vytvoření této milé částky. Jedná se o autorský rekord. 

 

 

Skvělý úspěch nedávné charitativní aukce obrazu Jana Kalába nás inspiroval k uspořádání ještě jedné mimořádné online dražby, prostřednictvím které bychom chtěli společnými silami pomoci tam, kde je to v současné situaci opravdu potřeba a podpořit osoby, kterých se celosvětová pandemie dotkla intenzivněji než nás ostatních. Pro tento účel byla vybrána plastika VIRUS FIGHTER sochaře Rudolfa Burdy, která se díky svému podtextu stává pomyslným bojovníkem nebojácně čelícím současné hrozbě.

 

 

Rudolf Burda: VIRUS FIGHTER

2020, ručně foukané uranové sklo, řezané, broušené a leštěné, ručně vystříbřeno, unique - 1/1 2020, průměr 26 cm

Vyvolávací cena: 1 Kč

Dosažená cena: 540 000 Kč

 

 

 

Zájemci o aukci mohou po registraci dražit přímo na aukční platformě LiveBid (https://livebid.cz )

nebo mohou vyplnit tzv. pevný limit (ke stažení zde) a jeho podepsanou kopii zaslat na alice.vitkova@galeriekodl.cz. Dražit do stanovené limitní částky bude zástupce Galerie KODL.

 

Kam půjdou vydražené peníze:

 

1)   Domov sv. Karla Boromejského 

Jedná se o církevní zařízení, ve kterém se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce. Posláním Domova je péče o věkem pokročilé a nemocné lidi. Poskytuje zdravotní služby na lůžkách LDN, odlehčovací pobytové služby a rovněž provozuje denní stacionář pro seniory.

 

2)   Diakonie Litoměřice

Poskytuje služby, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním, zejména mentálním postižením. Diakonie se soustředí na pracovní a společenské uplatnění dospělých lidí se zdravotním či sociálním handicapem. Cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich soběstačnost.

 

3)   Centrum ARPIDA

Denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením

Poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Posláním denní stacionáře je nabídnout těmto lidem akceptující a bezpečný prostor pro prožívání důstojného a plnoprávného života a rozvíjení jejich schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s rodinou. 

               

4)   Nákup pro rodinu samoživitelky

Sbírka na pomoc samoživitelkám probíhá na charitativní crowdfundingové platformě znesnaze21. Matky s dětmi patří mezi nejchudší sociální skupiny v ČR, polovina má na živobytí svých dětí do 20 000 korun, třetina dokonce pod 10 000 korun měsíčně! Neúplných rodin žije v Česku odhadem na 200 tisíc a jejich živitelky přišly vinou karantény o příjem. Na nákupy maminkám jde 100% výtěžku.

 

5)   Sboru dobrovolných hasičů v Nových Jirnech

Dobrovolní hasiči v celé republice se v uplynulých týdnech velmi aktivně zapojili do celé škály činností. Pomáhali a pomáhají ve svých obcích a městech. Kromě mnoha jiného distribuovali ochranné prostředky, prováděli dezinfekci veřejných i vnitřních prostor či nakupovali pro seniory. Velmi nás proto těší, že si vítězný dražitel díla sochaře Rudolfa Burdy v charitativní online aukci vybral jako pátou neziskovou organizaci Sbor dobrovolných hasičů v Nových Jirnech.

https://www.sdhnovejirny.cz