František Jakub (1875 - 1940)

Koupání

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:kolem roku 1920

Signatura:vpravo dole

Rozměry:41 x 34 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍20000

dosažená cena:‍55000

84. aukce, číslo katalogu 41

 

Malířským pojetím velmi spontánně pojatá práce zachycující oblíbený námět spojený s  koupáním, jenž byl vždy vítanou variantou pro zobrazení mužského i  ženského aktu, je dílem Františka Jakuba, ve své době velmi úspěšného umělce a  frekventanta ateliéru Maxe  Pirnera a  Vojtěcha  Hynaise na pražské Akademii. Jako hlavní inspirační zdroj se u  něj zpravidla uvádí francouzský malíř Henri  Le Sidaner. Představovaná malba však taktéž prokazuje autorovu širší a  osobitě zpracovanou znalost moderního umění – zvolené téma, barevná škála, plošná modelace, subtilita figurálního typu i  abstrahované krajinné jeviště tak odkazují především k  dílu Paula  Cézanna. Práce pochází přímo z  autorovy pozůstalosti. Při konzultacích posouzeno Mgr. M.  Dospělem, Ph.D. a doc. M. Rakušanovou, Ph.D.