Oldřich Blažíček (1887–1953)

Večer na terase u moře

Technika:olej na plátně

Datace:1921

Signatura:vpravo dole

Rozměry:91 x 99 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍650000

dosažená cena:‍1300000

84. aukce, číslo katalogu 80

 

Naprosto mimořádné a  v  rámci známé tvorby ojedinělé plátno Oldřicha Blažíčka ze samého počátku 20.  let představuje svého autora ve výtvarné rovině, se kterou si ho ani  odborná  veřejnost  běžně  nespojí.  Už  díky  zvolené  lokaci  se  tato  malba  vymyká  z  jeho  obvyklých  tematických řad inspirovaných hlavně vesnicemi a  poli Českomoravské vrchoviny či nenapodobitelnými interiéry pražských chrámů. Přímořská krajina totiž Blažíčkovi nově umožnila  přehodnotit  barevnou  škálu  a  nahradit  tak  na paletě  zemité odstíny úrodné  české hnědozemě  dominující modří vplývající do zelených valérů rostlinných porostů. Tím  autor více než věrohodně  zachytil  samou  esenci přímořské atmosféry, jejíž podstatou je teplý příjemný vánek prodchnutý svěží vůní soli, mořských plodů a  dobrého vína.  Poměrně  neobvyklý  je  i  autorův  důraz  na  mnohačetnou stafáž. Jako výborný znalec staré malby navíc mistrně využil kompozičního řešení postaveného na kukátkovém průhledu, jež výrazně rozšiřuje prostorovou hloubku. Na obraze je velmi znát, že byl malován v  období Blažíčkova šťastného osobního i  profesního života korunovaného např.  jeho  jmenováním  mimořádným  profesorem  kreslení a malby na ČVUT v Praze. Sběratelskou hodnotu dále potvrzuje jeho uvedení v  soupisu díla PhDr.  N.  Blažíčkové-Horové a  PhDr.  E.  Havlové (str.  125, kat.  č.  238). Při konzultacích posouzeno Mgr.  M.  Dospělem,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr.  N.  Blažíčkové-Horové.