Jan Bauch (1898–1995)

Zahrada I

Technika:olej na plátně

Datace:1931

Signatura:vpravo dole

Rozměry:105 x 121 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍2500000

dosažená cena:‍3480000

85. aukce, číslo katalogu 67

 

Špičkový obraz ze vzácného meziválečného období 30. let od vynikajícího malíře Jana Baucha je vrcholným dílem jeho krátkého, nicméně velmi význačného poetistického období, ve kterém vytvářel imaginativní výjevy pastelových tónů a měkké modelace. Bauch pojímal malbu jako báseň, tiché verše žijící vlastní tvarovou a barevnou existencí, jež prostřednictvím štětce komponoval na plátně. V letech 1928–1932 se mu stala velkou inspirací voda, zejména pak podmanivé krajiny podél řeky. Tentokrát se však v malbě dostává mnohem dál, symbolická rovina jednotlivých motivů na obraze se vzájemně propojuje a autor nám otevírá pohled na bílou mísu s ovocem v centrální části plátna. Bílý strom a bílá kytice ve váze jako by před divákovým zrakem ustupovaly, aby daly prostor tomuto téměř magickému výjevu, jenž je navíc po stranách stíněn temnými houštinami. Bauch dovedl svou tehdejší poetickou fázi tvorby do krajnosti a vytvořil dílo, které se svou kompozicí téměř blíží surrealistické metodě, neztrácí ale nic z jeho vrcholné lyriky a vnitřní hloubky. Samotné téma zátiší, jež neusazeno levituje v prostoru parku či jakési vysněné zahrady, ukazuje, jak malíř přemýšlel nad problematikou vnitřních vztahů. Mistrovský štětcový přednes se v obraze několikrát mění a diferencuje tak jednotlivé partie plátna. V Bauchově pojetí se jednotlivé tahy štětce stávají prostředkem k důkladnému vyjádření vlastních básnických představ za použití dynamického, jemně modelovaného rukopisu. Barevná zpracování jsou tak spolu s námětem hlavními nositeli výrazu a jeho poetické rezonance. Kompozičně lze v Bauchově tvorbě najít k plátnu několik paralel, například ve formátově menší práci Zahrada II z téhož roku, která byla součástí Hascoe Collection, na níž ovšem chybí ústřední motiv bílé žardiniéry s květinami. Dílo pochází z významné pražské kolekce, původně však bylo součástí sbírek Národní galerie v Praze, z nichž se v rámci restitucí vrátilo k soukromému majiteli. Je publikováno v monografii autora (R. Michalová / P. Kováč: Jan Bauch, Praha 2012, str. 81, obr. 3). Malba místy mírně zkrakelovaná. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.