Rudolf Kremlička (1886–1932)

Bárky na břehu

Technika:olej na plátně

Datace:1930

Signatura:vpravo dole

Rozměry:48 x 68 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍950000

dosažená cena:‍3120000

85. aukce, číslo katalogu 22

 

Naprosto unikátní, vysoce moderní dílo galerijního charakteru je famózním zástupcem autorovy závěrečné fáze tvorby, kdy Kremličkova malba dosáhla hluboké meditativní formy. Rudolf Kremlička patřil mezi nejzásadnější osobnosti českého meziválečného umění, byl členem skupiny Tvrdošíjných a jeho zásadním tématem byly především ženské akty. Přes osobitý malířský projev, často odrážející neoklasicistní trendy francouzského malířství, se právě v této době malíř dopracoval k vyváženému modernímu pojetí realismu. Zásadním se mu stal pobyt ve francouzské Bretani, kde strávil možná nejšťastnější chvíle svého života a jejíž panoramata zůstala zvěčněna na několika jeho plátnech. Z obrazů je patrné, jak pevně již dokázal uchopit kompoziční experiment a v navýsost moderní malbě zachytit přímořskou scenérii. V plátně Bárky na břehu zobrazil Kremlička s citelnou něhou tichou a dechberoucí atmosféru krásného bretaňského dne. Opuštěné rybářské loďky, po odlivu kotvící v písku, jsou krásným detailem celého výjevu. Nesmírná uvolněnost projevu a nevyčerpatelnost námětu ukazuje, že Kremlička se v poslední etapě své tvorby dopracoval na úroveň velice kvalitní malby téměř abstraktního působení, a to nejen v kontextu českého, ale i světového moderního malířství. Dílo bylo vystaveno v Mánesu (Rudolf Kremlička: Soubor díla, Praha 1958, kat. č. 84) a na autorově retrospektivě (Galerie hlavního města Prahy, 2006–2007, kat. č. 372). Rovněž je plátno reprodukováno v jeho monografii (K. Srp, Rudolf Kremlička, Praha 2006, str. 310). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Tento obraz pochází z autorova bretaňského pobytu. Jeho uvolněné barevné a soustředěné kompoziční pojetí svědčí o důvěrném proniknutí do vztahu země, moře a nebe, tří pásem, které se prolínají, vzájemně se odlišují, a přesto spolu barevně korespondují. […]“)