Jaroslav Věšín (1859–1915)

Zimní vyjížďka

Technika:olej na plátně

Datace:1906

Signatura:vpravo dole

Rozměry:59 x 89 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍450000

dosažená cena:‍1000000

85. aukce, číslo katalogu 18

 

Moderně působící plátno Jaroslava Věšína, českého tvůrce a významného učitele považovaného za jednoho z hlavních hybatelů moderní bulharské malby, jenž vytvořil po roce 1897 významnou školu v Sofii, představuje po všech stránkách typický příklad autorova stylu, rukopisu i zvolené tematiky. Dosáhl velmi kvalitního vzdělání spočívajícího ve studiu nejen na pražské Akademii, ale i v Mnichově mj. u slavného profesora Carla Theodora von Piloty. Dlouhodobý pobyt v Sofii mu ovšem nebránil plnohodnotně se zapojovat do uměleckého dění v Čechách a střední Evropě – byl pilným přispěvatelem časopisu Zlatá Praha, členem Krasoumné jednoty a později i držitelem řady čestných vyznamenání. Bulharsko bylo však Věšínovi hlavním inspiračním zdrojem, zachycoval zde každodenní venkovský život, etnografické motivy či vojenské výjevy související s tehdejšími válečnými událostmi nebo cvičením tamní armády. Dodnes jsou jeho malby v Buharsku vysoce ceněny, jedna z nich dokonce visí v erbovní hale na úřadě prezidenta. Předkládaná práce, zachycující vojáka, který i přes svůj věk a zřetelnou únavu pevně svírá koňské otěže i vodítka k chrtí smečce, představuje velmi přitažlivý artefakt, jenž prokazuje autorovo realistické školení. To zde ovšem dokázal moderně aktualizovat především díky pojetí krajinného rámce, který vstřebal nejen impresionistickou světelnou režii, ale i secesní stylizovanost, a svým zjednodušením dokonce stojí pouhý krok od abstraktních forem. Jedná se tak o velmi moderní dílo vysoké umělecké i sběratelské hodnoty. Práce pochází z kvalitní pražské prvorepublikové sbírky a je prezentována ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.