Antonín Chittussi (1847–1891)

Krajina v červáncích

Technika:olej na plátně fixovaném na kartonu

Datace:1881

Signatura:vpravo dole

Rozměry:28 × 38 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍600000

85. aukce, číslo katalogu 21

 

Po dlouhá léta ztracená, nově objevená plenérová práce Antonína Chittussiho nejspíše představuje přípravnou malbu pro reprezentativní, mnohokrát vystavované plátno ze sbírek Národní galerie v Praze (inv. č. O 5208). Tématem večerní krajiny byl autor fascinován především na počátku 80. let 19. století, a objevuje se tak v jeho tvorbě hned několikrát. Můžeme se tedy v mnoha podobách setkat se západy slunce nad lesy, vesnicemi, močály a rybníky. Chittussi byl zaujat mezními stavy barevného spektra, které tato denní doba nabízí. Drobnopisné pojetí charakteristické pro ateliérové práce je zde vystřídáno spíše sumárnějším podáním širšími tahy štětce. Přesto se autorovi podařilo přesně vyjádřit povětrnostní podmínky ústící v nadějeplnou pointu v podobě červánků na horizontu. Dílo bylo opakovaně publikováno v odborné literatuře (F. Dvořák: Antonín Chittussi, Praha, 1954, obr. 47; R. Prahl: Chittussi, Praha, 2019, obr. D 26). Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. R. Prahla, CSc.