Adolf Kosárek (1830-1859)

"Krajina s hradní zříceninou"

Technika:olej na plátně

Signatura:vpravo dole

Rozměry:50,5x79,5 cm

vyvolávací cena:‍1500000

dosažená cena:‍2040000

61. aukce, číslo katalogu 55

 

rám, jedná se o unikátní dílo galerijní hodnoty evropské úrovně éry romantismu. Na trhu ojedinělá typická autorova galerijní malba z období kolem r. 1857, tedy ze sklonku Kosárkova krátkého života, reprezentující mistrné ovládnutí žánru krajinomalby v romanticko-realistickém duchu. Přestože jde o námět letní přírody, promítá se v tomto díle temnější melancholický podtón. O výjimečné kvalitě obrazu svědčí i skutečnost, že byl již záhy po svém vzniku vystaven (1859) a později opakovaně publikován (s chybným rozměrem) v odborné literatuře: Olga Macková: Adolf Kosárek 1830-1859, katalog NG v Praze, Praha 1959, č. 33 reprodukováno; Olga Macková. "Nově objevené obrazy A.K., Umění VIII, 1960, s. 387-8, pozn. 13 na str. 388, reprodukováno str. 388; PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová: Adolf Kosárek 1830-1859, katalog NG v Praze, Praha 1990, č. k. 33, repr. č. 36. Přiložena odborná expertiza PhDr. N. Blažíčkové-Horové, restaurátorská zpráva V. Cedlové a znalecký posudek PhDr. M. Kodla