Jan Zrzavý (1890–1977)

Dívčí akt

Technika:uhel na papíře

Datace:1913

Signatura:vpravo dole

Rozměry:70 × 71 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍3960000

85. aukce, číslo katalogu 101

 

Mimořádně citlivě pojatá autorova ukázka z vrcholného a sběratelsky vyhledávaného období zpracovává pro Zrzavého typický námět ženské postavy. Velice působivě pojaté téma ve výtvarníkově kresebném mistrovství vynikajícím způsobem reprezentuje umělcův zájem o redukci tvaru do oblých forem, které se staly pro jeho autorský rukopis téměř příznačné. Typika ženského obličeje odkazuje k plátnům Leonarda da Vinci, Albrechta Dürera a Lucase Cranacha, jejichž tvorbou byl Zrzavý soustavně přitahován. Kompozičně kresba navazuje na téma Kleopatry, k němuž se malíř opakovaně vracel a v němž se ústředním motivem stala právě nahá ženská figura v polosedu. I tentokrát vsazuje lože s modelkou, v tomto případě výjimečně realisticky provedenou, do kulisy mořské scenérie, jejíž obzor se rýsuje na pozadí. Práce je velice kvalitním a po sběratelské stránce nesmírně cenným příkladem Zrzavého kresebného mistrovství. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Pokud je mi známo, tato kresba pravděpodobně vznikla jako autonomní dílo, které nenásledoval podle dosavadních znalostí mistrova díla přímo žádný obraz. Máme tak před sebou skvělou ukázku Zrzavého nosného motivu nahé ženy ležící na divanu, jíž se často zabýval, která svým tělesným, splývavým jednolitým pojetím doslova vybízí pohled, aby z jejího těla nespouštěl oči. […]“).