Josef Lada (1887–1957)

Hon na návsi

Technika:komb. tech. (kvaš, tuš) na kartonu

Datace:1942

Signatura:vlevo nahoře

Rozměry:37 × 58,5 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍1700000

dosažená cena:‍2700000

87. aukce, číslo katalogu 127

 

Svým tématem humorně divoký obraz s důvěrným vhledem do prostředí české vísky je prací jednoho z našich nejznámějších kreslířů, který se jako nejmladší ze čtyř dětí ševce narodil ve středočeských Hrusicích, z nichž čerpal inspiraci po celý život. Nezaměnitelná lyrická scéna vznikla na počátku čtyřicátých let, kdy se natrvalo ustálil Ladův nezaměnitelný styl. V té době si jako výtvarník trvale upevnil svoji pozici našeho předního ilustrátora bezpočtu knih pro děti i dospělé, z nichž se mnohé díky jeho výtvarnému doprovodu zařadily mezi nadčasové ikony české literatury. Hravě uchopený výjev je v rámci Ladovy tvorby vlastně výjimkou zejména vzhledem k množství figur, které se v takto velkém formátu u něj objevují spíše zřídka. Pokud jde o myslivecké téma, to na druhou stranu patřilo mezi autorovy oblíbené motivy. Raritní je ovšem zobrazená situace, která zachycuje moment, kdy se celý myslivecký hon přesunul do těsné blízkosti vesnice a nastal všeobecný zmatek. Pitoresknost celé situace je postavena na absolutním chaosu, naprosto obrácených rolích lovců a lovených a mnoha dějových liniích, které lze v obraze sledovat. Groteskní scéna je rámována stylizovanou lidovou architekturou. Navzdory tomu, že Lada skrze svou obvyklou malbu romantických scenérií plných vnitřního klidu unikal od reality dramatických let, tentokrát před nás staví veselé dílo plné vtipu a radosti. Práce byla prezentována na Ladově retrospektivě (Josef Lada, Obecní dům, Praha 2007), v jejímž katalogu je i reprodukována (str. 194–195). Rovněž je reprodukována v monografii autora (J. Olič: Lada, Praha 2007, str. 350). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.