Jiří John (1923–1972)

Kapka

Technika:komb. tech. (olej, písky) na plátně

Datace:1967

Signatura:vpravo dole

Rozměry:60 x 50 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍660000

89. aukce, číslo katalogu 200

 

Plátno Kapka je kvalitním reprezentantem Johnova vyzrálého tvůrčího období, v němž kromě nesporného vlivu Josefa Šímy reflektoval i dozvuky surrealismu. Zajímala jej příroda a náš obyčejný pozemský život, jenž zachycoval poetickým, ale přirozeným a umírněným stylem. Krajinu a přírodní prvky rozebíral skrze vertikální řezy a zkoumal jejich pomyslné vnitřní uspořádání, pronikal do jejich nitra a objevoval mnohé vrstvy a krystalické struktury. Předložený obraz, stojící na pokraji abstrakce, je ozvláštněn působivou texturou, které autor dosáhl jak příměsí písků do olejových barev, tak vytvořením jemného šrafování, nápadně připomínajícího přibližující se déšť na vzdáleném horizontu. Práce galerijního významu představuje divácky velmi atraktivní položku a v rámci Johnovy tvorby jistě sběratelský unikát. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] John dokázal v nepatrné kapce objevit vnitřní svět, odkrýt její prostor, v němž objevil zárodky života, vyjádřeného několika přes sebe kladenými, organickými formami. Obraz je výrazně soustředěnou, zvrstvenou kompozicí, která má silný emotivní náboj. Autora přitahoval námět pádu (viz jeho slavná grafika s padajícím jablkem), který však zastavil, ukázal v okamžiku jeho dění. […]“ ).