Galerie KODL se zaměřuje na české výtvarné umění 19. a 20. století s přesahy do raně novověkého středoevropského umění. Garanci prodávaných děl zajišťuje osobně nejen PhDr. Martin Kodl, absolvent UK a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století, ale i řada vynikajících předních českých historiků umění, autorů monografií a výstav jednotlivých malířů, např.:

 

Akad. mal. Tomáš Bergr
MgA. Lucie Bobková
PhDr. Polana Bragantová
PhDr. Marie Dohnalová
Mgr. Tereza Donné
Mgr. Jan Fiřt, Ph. D. 
Akad. mal. Igor Fogaš
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Akad. mal. Zora Grohmannová
Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
PhDr. Eliška Havlová
Ing. Marian Hodoš
PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Janeček
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
doc. Jan Kačer
prof. Marie Klimešová, Ph.D. 
PhDr. Eva Kosáková - Medková
PhDr. František Krejčí
PhDr. Jan Kříž
PhDr. Hana Larvová
PhDr. Šárka Leubnerová
PhDr. Jiří Machalický
PhDr. Marcela Macharáčková
Petr Mach
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Mrázová
Mgr. Roman Musil
John Mucha
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
PhDr. Mahulena Nešlehová
PhDr. Arno Pařík
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Mgr. Barbora Ropková, Ph.D. 
prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Hana Seifertová
PhDr. Karel Srp
Lenka Sýkorová
Petr Štembera
MgA. Karel Štědrý
doc. PhDr. Markéta Theinhardtová
prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD.
Roman Vosička
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Jaromír Zemina