Galerie KODL se zaměřuje na české výtvarné umění 19. a 20. století s přesahy do raně novověkého středoevropského umění. Garanci prodávaných děl zajišťuje osobně nejen PhDr. Martin Kodl, absolvent UK a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století, ale i řada vynikajících předních českých historiků umění, autorů monografií a výstav jednotlivých malířů, např.:

PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová,

Akad. mal. Tomáš Bergr,
PhDr. Eliška Fučíková, CSc., 

Akad. mal. Zora Grohmannová,

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.,

PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.,
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.,
doc. Jan Kačer,
PhDr. František Krejčí,
PhDr. Jan Kříž,

PhDr. Hana Larvová,
PhDr. Šárka Leubnerová,
PhDr. Jiří Machalický,
PhDr. Marcela Macharáčková,
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.,
Mgr. Roman Musil,

Doc. Marie Mžyková,
PhDr. Mahulena Nešlehová,
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.,
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.,
ak. soch. Zdeněk Preclík,
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., 
PhDr. Karel Srp,

doc. PhDr. Markéta Theinhardtová,
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.,

prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD., 
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.,
PhDr. Michael Zachař,
prof. Jaromír Zemina.