Kodl Contemporary je projekt nastupující rodinné generace, jejíž zájem se ubírá k současným umělcům. Každé léto pořádá Letní výtvarný salon, který podporuje a prezentuje současnou výtvarnou scénu jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Důrazem na kvalitu přejímá myšlenku pařížských Salonů, kde se organizátoři a umělci vždy snažili zaujmout publikum tím nejlepším. Současnou uměleckou scénu objevujte na www.kodlcontemporary.cz.