Charitativní prodej pro Konto Bariéry

Galerie KODL je již takřka 30 let partnerem Aukčních salonů výtvarníků pro Konto Bariéry. S unikátním projektem se začínalo v roce 1993 a za ta léta se získalo takřka 77 milionů korun. „Martin Kodl jako osoba a Galerie KODL, to je vždy jistota, která nám přináší klid kolem prodeje uměleckých děl od stovek dárců, předních českých výtvarníků. Výnos je stoprocentně určen na charitu, konkrétně na financování stipendií studentů, středoškoláků a vysokoškoláků se zdravotním postižením. To těší výtvarníky, kteří nám své dary poskytují, ale i profesionály, kteří ručí za bezchybný a nezpochybnitelný průběh aukce,“ uvádí ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.

Zatím poslední 15. aukční salon výtvarníků poprvé probíhal pouze online na našem portálu Artslimit a stal se historicky nejúspěšnějším. 

Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Cílem je vracet handicapované zpět do života. Více informací na: https://www.kontobariery.cz/

 

Konto Bariéry