Máte zájem o koupi uměleckého díla? Galerie KODL garantuje vysokou odbornou kvalitu aukčního i privátního prodeje. Zájemci o koupi uměleckého díla mají hned několik možností:

  • Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukce na pražském Žofíně. Těm předchází předaukční výstava, která umožňuje důkladné seznámení se s nabízenými díly. Aukční katalog je ke koupi přímo v galerii nebo je možné si ho objednat přes internetové stránky ZDE.
  • Kdykoliv je možné obrátit se na Galerii KODL s žádostí o koupi obrazů určitého umělce či ze specifického období.