Galerie KODL je renomovaná aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Zajistí i odborné konzultace, soudně-znalecké posudky a expertizy, restaurování či rámování obrazů. Galerie si zakládá nejen na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, zastupující čtvrtou generaci rodinné tradice, soudní znalec PhDr. Martin Kodl.

 

Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukční dny ve Velkém sále pražského Žofína, kterým předchází předaukční výstava v sídle galerie. Květnová aukce v roce 2022 se stala tou doposud nejúspěšnější v ČR vůbec. Poprvé byla totiž dosažená hranice 440 milionů korun vydražených v jedné aukci. Na 86. a 87. aukce se prodalo sto procent nabízených položek. V roce 2021 představoval obrat dvou aukcí Galerie KODL více než 48 % celkových tržeb všech aukcí v ČR. Galerie tak potvrdila své výjimečné postavení. Již deset let je ve všech číslech nejúspěšnější aukční síní u nás. Za posledních třicet let se právě zde prodala umělecká díla za takřka dvanáct miliard korun. Na letošní jarní aukci byl prodán nejdražší obraz v historii České republiky „Staropražský motiv“ Bohumila Kubišty, který byl vydražený za 123,6 milionů korunDosavadní rekord patřil dílu Františka Kupky „Divertimento II“, který se na aukci Galerie KODL v roce 2020 vydražil za 90,2 milionů korun.

 

Galerie zachovává věrnost svému tradičnímu zaměření na české výtvarné umění. Současně rozšiřuje a prohlubuje aktivní spolupráci se zahraničními aukčními domy a soukromými galeriemi v Evropě i USA. Svou orientací usiluje o větší zviditelnění českého umění za hranicemi České republiky.

 

Galerie Kodl