Galerie KODL podporuje neziskovou organizace Post Bellum, která od roku 2000 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků na klíčové momenty 20. století. Vždy jednou ročně se na aukci draží prvních deset uměleckých děl ve prospěch Paměti národa. „Moc si této spolupráce vážíme. Podpora Galerie KODL, umělců, kteří věnovali svá díla i těch, kteří je vydraží, pro nás znamená nejen finanční, ale i morální povzbuzení,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum.

Spolu se svými partnery vybudovala společnost Post Bellum největší veřejnosti přístupnou pamětnickou sbírku v Evropě: www.pametnaroda.cz. Je zde zachyceno téměř sedm tisíc vzpomínek válečných veteránů, disidentů, přeživších holokaustu, politických vězňů, ale i agentů StB nebo členů komunistické strany. Ze sbírky Paměť národa vycházejí i rozhlasové Příběhy 20. století, výstavy, knihy, vzdělávací projekty. Post Bellum také už devět let uděluje Ceny Paměti národa.

Chcete-li jejich činnost také podpořit, staňte se členem Klubu přátel Paměti národa www.postbellum.cz/klub-pratel.