Pravidelnou společenskou událostí jsou jarní a podzimní předaukční výstavy, na kterých se veřejnost může seznámit s nabízenými uměleckými díly. Vítáme návštěvy žáků a studentů. Na těchto výstavách se často se představují díla, která se na české umělecké scéně objevují po mnoha desítkách let, jiné na trhu dosud nebyly k vidění vůbec, protože byla po mnoho desítek let v zahraničí či v soukromých sbírkách.  Ke zhlédnutí bývají mistrovská díla takových umělců, jakými jsou například Václav Brožík, Josef Čapek, Emil Filla, František Foltýn, Antonín Hudeček, Antonín Chittussi, Adolf Chwala, František Janoušek, Josef Lada, Kamil Lhoták, Otakar Kubín, František Kupka, Mikuláš Medek, František Muzika, Václav Radimský, Jakub Schikaneder, Antonín Slavíček, Václav Špála, Jindřich Štyrský, Toyen či Jan Zrzavý.

 

Příští předaukční výstava:  26. dubna–29. května 2021

 

85. Aukční den – 30. května 2021