Oldřich Blažíček - Život a dílo, Soupis díla

Cena: 2000.00
Oldřich Blažíček (1887-1953)
Život a dílo, Soupis díla

Naděžda Blažíčková-Horová, umělcova vnučka
Eliška Havlová

Monografie vychází ve spolupráci Galerie KODL a Nakladatelství Academia a je rozdělena na dvě části – Život a dílo, Soupis díla ... zobrazit detaily

Oldřich Blažíček (1887-1953)

Život a dílo, Soupis díla

 

Autorky:

Naděžda Blažíčková-Horová, umělcova vnučka

Eliška Havlová

 

Monografie vychází ve spolupráci Galerie KODL a Nakladatelství Academia a je rozdělena na dvě části – Život a dílo, Soupis díla - o celkovém rozsahu 823 stran. První část přibližuje osudy malíře Oldřicha Blažíčka od narození, přes studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, pražské Akademii, pedagogickou aktivitu na ČVUT, členství ve spolcích, převážně Jednotě umělců výtvarných, bohatou výstavní aktivitu, zahraniční cesty až po závěr života. Textová část je proložena citacemi z dobových pramenů a bohatým obrazovým a fotografickým materiálem. Druhá část představuje soupis díla umělce čítající 823 děl, doplněných 19 díly v dodatku a 234 nezvěstnými díly.

 

Kniha je dvoudílná a oba díly jsou uloženy v jednom boxu.

Formát: šířka 20,5 cm x výška 26 cm, 2 svazky v boxu, 315 + 508 stran

 

 skrýt detaily

Jaroslav Král

Cena: 1800.00
Monografie historičky umění Marcely Macharáčkové, která se studiu tvorby Jaroslava Krále věnuje již mnoho let, představuje ucelenou publikaci o životě a díle tohoto českého umělce. zobrazit detaily

Monografie historičky umění Marcely Macharáčkové, která se studiu tvorby Jaroslava Krále věnuje již mnoho let, představuje ucelenou publikaci o životě a díle tohoto českého umělce. Tvorba Jaroslava Krále je neodmyslitelně spjata s městem Brnem, kde se zrodil v revolučních letech po první světové válce jeho monumentální a figurální styl. Autor sám patřil k organizátorům spolkového života ve městě a stál u vzniku Klubu výtvarných umělců Aleš, posléze založil moderně orientovanou Skupinu výtvarných umělců v Brně. Tvorba Jaroslava Krále se vyvíjela na pozadí kulturních dějin meziválečného Brna, kterým autorka monografie věnovala značnou péči. Výraznou součástí knihy je životopis umělce v dokumentech a autentických vzpomínkách z rodinného archivu od jeho nejbližších a katalog jeho malířského a sochařského díla zastoupeného ve veřejných i soukromých sbírkách. Obsáhlá obrazová publikace, která vyšla ve spolupráci s Galerií Kodl, zároveň zastupuje katalog k výstavě celoživotního díla Jaroslava Krále, kterou připravil Dům umění města Brna (3. 12. 2014 – 22. 2. 2015).

 

Formát:  395 stran, 28,5 x 24,5 cm, česky, tuhá vazba

 skrýt detaily

František Ronovský

Cena: 170.00
Katalog výstavy doprovází monografii Jiřího Urbana ,,František Ronovský“, vydanou nakladatelstvím Jakura v Praze v roce 2007, na jejímž základě vznikla koncepce první retrospektivní výstavy celoživotního díla Františka Ronovského. zobrazit detaily

Katalog výstavy doprovází monografii Jiřího Urbana ,,František Ronovský“, vydanou nakladatelstvím Jakura v Praze v roce 2007, na jejímž základě vznikla koncepce první retrospektivní výstavy celoživotního díla Františka Ronovského. Výstava se uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu ve dnech 6.5. – 9.8.2009.

 

Formát: 57 stran, 22 x 22 cm, česky, anglicky, měkká vazba

 skrýt detaily

Mařákova škola

Cena: 350.00
Na přelomu roku 2002 a 2003 se konala výstava s názvem „Mařákova škola“, k níž byla vydána i stejnojmenná publikace, kterou napsal PhDr. Michal Zachař ve spolupráci s PhDr. Martinem Kodlem. zobrazit detaily

Na přelomu roku 2002 a 2003 se konala výstava s názvem „Mařákova škola“, k níž byla vydána i stejnojmenná publikace, kterou napsal PhDr. Michal Zachař ve spolupráci s PhDr. Martinem Kodlem. U příležitosti výstavy „Český impresionismus“ v létě roku 2007 byla představena v novém, rozšířeném vydání.

 

Formát: 133 stran, 27 x 21 cm, česky, měkká vazba

 skrýt detaily

Emil Filla ze soukromých sbírek

Cena: 90.00
K příležitosti uskutečnění stejnojmenné výstavy v roce 2000 vydala Galerie Kodl česko-anglickou monografii zobrazit detaily

K příležitosti uskutečnění stejnojmenné výstavy v roce 2000 vydala Galerie Kodl česko-anglickou monografii s originální vzpomínkou majitele autorských práv Františka Krejčího a několika příspěvky prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, prof. PhDr. Františka Dvořáka, prof. PhDr. Jiřího Siblíka, PhDr. Michala Zachaře, PhDr. Martina Kodla a úvodní řečí doc. Jana Kačera. Pro velký zájem došlo k dotištění publikace, která je tak stále k dostání v Galerii Kodl.

 

Formát: 57 stran, 28 x 23 cm, česky, měkká vazba

 skrýt detaily

Otakar Schindler

Cena: 60.00
Galerie Kodl vydala v rámci výstavy malíře a scénografa Otakara Schindlera katalog k jeho výstavě zobrazit detaily

Galerie Kodl vydala v rámci výstavy malíře a scénografa Otakara Schindlera katalog k jeho výstavě, která se uskutečnila v prostorách galerie v roce 2002.

 skrýt detaily

Jan Špála

Cena: 200.00
Galerie Kodl připravila v roce 2005 v souvislosti s velkou retrospektivou Václava Špály, která se konala ve Valdštejnské jízdárně, výstavu jeho syna Jana Špály zobrazit detaily

Galerie Kodl připravila v roce 2005 v souvislosti s velkou retrospektivou Václava Špály, která se konala ve Valdštejnské jízdárně, výstavu jeho syna Jana Špály. U této příležitosti byla vydána malířova monografie, nabízející kromě mnoha barevných reprodukcí i srovnání uměleckého díla s jeho otcem. Publikace je doplněna kompletním soupisem autorova díla.

 

Formát: 62 stran, 21 x 27 cm, česky, měkká vazba

 skrýt detaily

Jánuš Kubíček

Cena: 990.00
Výpravná česko-anglicko-francouzská publikace mapuje tvorbu českého malíře žijícího v letech 1921-1993. Autorem předmluvy je Igor Zhoř. Monografii vydalo nakladatelství Atlantis ve spolupráci s rodinou umělce v roce 1998. zobrazit detaily

Výpravná česko-anglicko-francouzská publikace mapuje tvorbu českého malíře žijícího v letech 1921-1993. Autorem předmluvy je Igor Zhoř. Monografii vydalo nakladatelství Atlantis ve spolupráci s rodinou umělce v roce 1998.

 

Formát:  154 stran, 33,5 x 24,5 cm, česky, anglicky, francouzsky, tuhá vazba

 skrýt detaily

Stavitelé katedrál 2 - Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka)

Cena: 400.00
V roce 1239 získal francouzský panovník Ludvík IX. jednu z nejcennějších památek křesťanského světa, Kristovu trnovou korunu, která je dnes uložena v pařížské katedrále Notre-Dame. zobrazit detaily

V roce 1239 získal francouzský panovník Ludvík IX. jednu z nejcennějších památek křesťanského světa, Kristovu trnovou korunu, která je dnes uložena v pařížské katedrále Notre-Dame. Víra v její magickou moc přežila staletí. Na jaře 1940 ji městem neslo procesí, aby se Bohu připomnělo, že je dost důvodů k ochraně Francie před Hitlerem. Pro Kristovu korunu vystavěl svatý král Ludvík IX. ohromující palácovou kapli Sainte-Chapelle, která se stala největší chloubou gotické Paříže. Kniha Petera Kováče kombinuje uměleckohistorický pohled s literaturou faktu a je soustředěna na široce pojatou kulturní historii středověku. Hlavní text doplňují články renomovaných historiků a historiků umění z Německa, Itálie, Polska, Francie, Austrálie a USA. Světovou raritou knihy je antologie středověkých dokumentů a traktátů, dosud nepřeložených do žádného moderního jazyka.

 

Stavitelé katedrál 2

Peter Kováč

Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka), edice Stavitelé katedrál 2

Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka)

Spoluautoři: Doc. Dr. Pavol Černý z Olomouce, Prof. John James z Austrálie, Dr. Chiara Mercuri z Říma, Doc. Dr. Jerzy Pysiak z Polska, Prof. Dr. Donna L. Sadler z USA, Prof. Dr. Willibald Sauerländer, emeritní ředitel Zentralinstitut für Kustgeschichte v Mnichově, Prof. Dr. Otto von Simson z Berlína, Jean-Max Tixier, Dr. Barbara Drake Boehm, kurátorka Metropolitního muzea v New Yorku.

Nakladatelství: ARS AURO PRIOR

Formát: 384 stran, 24x17cm, česky, tuhá vazba

Rok vydání: 2009 (první vydání)

Cena: 400 Kč

 skrýt detaily

Stavitelé katedrál 4 - Zrození génia (Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí)

Cena: 400.00
Giovanni Pisano, jeden ze stavitelů katedrály v Sieně, sehrál v umění 13. a 14. století podobnou roli, jakou měl za renesance Michelangelo nebo v baroku Bernini. zobrazit detaily

Giovanni Pisano, jeden ze stavitelů katedrály v Sieně, sehrál v umění 13. a 14. století podobnou roli, jakou měl za renesance Michelangelo nebo v baroku Bernini. Dobové zprávy nám umělce představují jako génia, který byl zcela zabrán do svého díla, neohlížel se na konvence a s lhostejností vnímal pojmy, jako jsou disciplína nebo pořádek. Ačkoli pracoval i ve službách císaře Jindřicha VII., otce Jana Lucemburského a děda Karla IV., dosud o něm česky nevyšla monografie. Hlavní esej historika umění Petera Kováče doplňují články odborníků z Německa, Itálie, Spojených států, Velké Británie a z Česka, které se kromě jiného týkají Pisanových současníků Arnolfa di Cambio, prvního stavitele katedrály ve Florencii, a malíře Duccia, který se podílel na výzdobě katedrály v Sieně. Kniha nabízí i do češtiny poprvé přeložené dějiny umění sepsané renesančním sochařem Lorenzem Ghibertim.

 

Stavitelé katedrál 4

Peter Kováč

 

 

Zrození génia (Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí)

Spoluautoři: Prof. Max Seidel z Itálie, Doc. Géza Jászai z Německa, Prof. Pavel Kalina z Prahy, Prof. Herbert von Einem z Německa, Prof. Antje Middeldorf Kosegarten z Německa, Prof. Diana Norman z Velké Británie a Prof. Franklin Toker z USA.

Úvodní studie: anglický sochař Henry Moore.

Nakladatelství: ARS AURO PRIOR

Formát: 544 stran, 24x17cm, česky, tuhá vazba

Rok vydání: 2013 (první vydání)

Cena: 400 Kč

 skrýt detaily

Ivan Gruber - Kameny dávných cest

Cena: 300.00
U příležitosti výstav tvorby Ivana Grubera (1929−2015) v Galerii Goltz v Golčově Jeníkově a v Galerii Kodl v Praze byla vydána vůbec první autorova monografie zobrazit detaily

U příležitosti výstav tvorby Ivana Grubera (1929−2015) v Galerii Goltz v Golčově Jeníkově a v Galerii Kodl v Praze byla vydána vůbec první autorova monografie s textem PhDr. Jiřího Machalického, který představuje malířovo dílo v kontextu domácí umělecké scény 2. poloviny 20. století. Publikaci doprovází více než 250 reprodukcí díla, které je svébytným přínosem poválečné malby v Československu.

 

Formát:  122 stran, 27 x 21,5 cm, česky, tuhá vazba

Cena: 300 KČ

 skrýt detaily

Viktor Oliva - dekoratér všednosti

Cena: 300.00
Viktor Oliva (24.dubna 1861, Nové Strašecí – 5. dubna 1928, Praha)

Letos v dubnu uplyne 155 let, kdy se v malém městečku nedaleko Prahy narodil Viktor Oliva – malíř, designér, ilustrátor a afišista, jehož uměnovědná literatura poměrně dlouho a poněkud neprávem přehlížela. zobrazit detaily

Viktor Oliva (24.dubna 1861, Nové Strašecí – 5. dubna 1928, Praha)

 

Letos v dubnu uplyne 155 let, kdy se v malém městečku nedaleko Prahy narodil Viktor Oliva – malíř, designér, ilustrátor a afišista, jehož uměnovědná literatura poměrně dlouho a poněkud neprávem přehlížela. Když v devadesátých letech 19. století nastoupil na uměleckou scénu, čekalo naň však bezmála čtvrt století usilovné práce, spojené především s uměním všedního dne. Stejně jako mnozí  další z generace devadesátých let (Marold, Mucha, Mašek aj.), prošel i Oliva Mnichovem a Paříži, odkud do Čech  přinášel nejen nové umělecké podněty, ale i zálibu v kavárenské zahálce. A právě okolo umělecké bohémy, světů módy a inteligentní zábavy se i v Praze po vzoru evropských metropolí vytvářela velkoměstská vizuální kultura, jíž byl náš umělec nedílnou součástí. Pracoval pro slavné pražské nakladatelské domy, téměř dvacet let redigoval obrazovou část časopisu Zlatá Praha, vytvářel reklamní plakáty, jež snesly srovnání s nejmodernější francouzskou produkcí a jeho ilustracemi hýřily nejen literární tituly českých a zahraničních spisovatelů, ale i nejkvalitnější dobová periodika. Přátelství, která jej spojovala  s pražskými vydavateli a českými literáty, podněcovala obrodu knižní kultury a vznik tzv. krásné knihy. Nezalekl se však ani větší plochy a jeho přínos spatřujeme i v zakázkách dekorativního charakteru. Vlastně tak trochu bezděčně formoval a kultivoval české uměnímilovné publikum konce století. Viktor Oliva svým rozsáhlým uměleckým záběrem, stejně jako stylovou rozmanitostí tvorby, beze zbytku naplňuje představu umělce individuálních secesních devadesátých let a je proto načase, aby se jeho jméno přestalo vznášet v zelenavém absintovém oparu a zaslouženě nabylo jasných kontur.

 skrýt detaily

František Kaván - život a dílo (výběr z korespondence)

Cena: 499.00
Knihu vydala Správa KRNAP k letošnímu jubileu rodáka z Krkonoš, Františka Kavána - 150 let od narození a 75 let od úmrtí. zobrazit detaily

Knihu vydala Správa KRNAP k letošnímu jubileu  rodáka z Krkonoš, Františka Kavána - 150 let od narození a 75 let od úmrtí.

Kniha představuje na 43 stranách korespondenci malíře, 96 stran je věnováno katalogu obrazů vystavených v Kavánově galerii Krkonošského muzea v Jilemnici, která letos slaví 60 let.

Autoři: Eliška Charvátová, Michael Zachař, Jan Luštinec

Váha: 1 457 g

Rozněr: 290 x 225 mm

 skrýt detaily

Kaván - Dílo

Cena: 2200.00

Stavitele katedrál 5 - Katedrála v Remeši

Cena: 599.00
Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a symbolem její neustálé obnovy. zobrazit detaily

Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a symbolem její neustálé obnovy.

Remešská katedrála měla mimořádný význam nejen pro historii, ale také pro evropské dějiny umění. Její architekti a sochaři výrazně ovlivnili gotické umění v Anglii, Itálii, ve Španělsku, v Německu i v celé střední Evropě.

Text historika umění Petra Kováče doplňují studie nejvýznamnějších znalců remešské katedrály z Austrálie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska, USA a Velké Británie. V knize je poprvé do češtiny přeložen francouzský korunovační řád z poloviny 13. století a významné pojednání středověkého teologa Jeana Goleina o symbolice a významu korunovace francouzských panovníků. Kniha obsahuje také texty Jacquese Le Goffa a Willibalda Sauerländera, které v Německu vyšly jako samostatné publikace. Fotografie v knize jsou dílem Petra Kováče a Lenky Horákové a vznikaly v letech 2000-2016 během opakovaných studijních pobytů v Remeši.

Pátý díl věnovaný katedrále v Remeši uzavírá knižní projekt Stavitelé katedrál, který představuje evropské umění a architekturu 13. století. Všech pět svazků má dohromady celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Svými studiemi do souboru přispělo 34 renomovaných historiků umění z osmi zemí. Antologie dobových textů v jednotlivých dílech nabídly překlady důležitých středověkých dokumentů a traktátů, které tak poprvé máme možnost číst v českém jazyce. Obdobná knižní série je na domácím i zahraničním knižním trhu zcela unikátní.

 skrýt detaily