Svět Vlastimila Beneše

Cena: 350.00
Katalog k výstavě, uspořádané v Galerii KODL, představuje přes sedmdesát výtvarných děl od akvarelů přes malby až po autorské talíře a plastiky, z nichž mnohá nebyla dosud publikována. Je tak po dlouhé době zásadním příspěvkem ke znalosti Benešovy tvorby.

 zobrazit detaily

Katalog k výstavě, uspořádané v Galerii KODL, představuje přes sedmdesát výtvarných děl od akvarelů přes malby až po autorské talíře a plastiky, z nichž mnohá nebyla dosud publikována. Je tak po dlouhé době zásadním příspěvkem ke znalosti Benešovy tvorby. 

 

Dílo Vlastimila Beneše zůstávalo po výstavní i publikační stránce v posledních letech spíše stranou uměleckohistorické pozornosti. Nikoli však sběratelů, kteří zejména jeho malby se zvyšujícím se zájmem vyhledávají. Jeho práce v sobě totiž nesou zvláštní přitažlivou poetiku, která je ovšem při hlubším vhledu intenzivně cítěným a důkladně promyšleným záznamem něžné krásy každodennosti. 

 

 skrýt detaily

Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován - Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala

Cena: 800.00
Publikace Pavla Hájka ke stejnojmenné výstavě s více než dvěma sty reprodukcemi mapuje sbírku JUDr. Viléma Trmala v celé své úplnosti  zobrazit detaily

Zlatý řez

Cena: 900.00
Publikace Zlatý řez mapuje rozmanité činnosti a zájmy Galerie KODL v letech 2015–2019 a sestavuje jejich ucelený obraz, který svou šíří značně přesahuje úlohu tradičního aukčního domu. zobrazit detaily

Publikace Zlatý řez mapuje rozmanité činnosti a zájmy Galerie KODL v letech 2015–2019 a sestavuje jejich ucelený obraz, který svou šíří značně přesahuje úlohu tradičního aukčního domu.

Kniha představuje vytříbenou kolekci 150 uměleckých děl, jež ve vytyčeném období výrazně rezonovaly nejen na českém aukčním trhu. Každé z nich je přiblíženo odborným textem a v několika případech je poodhalen i jeho vlastní, dosud nepublikovaný osobní příběh, jenž ho provází.

 

 skrýt detaily

Jiří Straka: Čínský Sendvič

Cena: 550.00
Kniha není jen katalogem mapujícím tvorbu Jiřího Straky z období posledních pěti let, a to zejména cykly obrazů zabývající se obrovskými staveništi, drsnou industriální atmosférou předměstí čínských velkoměst i sociální problematikou spojenou s těmito tématy. zobrazit detaily

Kniha není jen katalogem mapujícím tvorbu Jiřího Straky z období posledních pěti let, a to zejména cykly obrazů zabývající se obrovskými staveništi, drsnou industriální atmosférou předměstí čínských velkoměst i sociální problematikou spojenou s těmito tématy. Zároveň je knihou podávající specifické svědectví o prostředí, ve kterém se odehrává tzv. čínský ekonomický zázrak. Obsahuje jak reprodukce tušových obrazů autora, tak dokumentární bezprostřední fotografie sloužící umělci jako podklady pro jeho rozměrné malby. Právě tyto snímky nám přibližují, pokud možno autenticky, obrovské změny odehrávající se v současné Číně. Důležitou částí knihy je rozhovor kurátora a výtvarného kritika Martina Dostála s Jiřím Strakou i kratší umělcovy glosy.

 skrýt detaily

Oldřich Blažíček - Život a dílo, Soupis díla

Cena: 2000.00
Oldřich Blažíček (1887-1953)
Život a dílo, Soupis díla

Naděžda Blažíčková-Horová, umělcova vnučka
Eliška Havlová

Monografie vychází ve spolupráci Galerie KODL a Nakladatelství Academia a je rozdělena na dvě části – Život a dílo, Soupis díla ... zobrazit detaily

Oldřich Blažíček (1887-1953)

Život a dílo, Soupis díla

 

Autorky:

Naděžda Blažíčková-Horová, umělcova vnučka

Eliška Havlová

 

Monografie vychází ve spolupráci Galerie KODL a Nakladatelství Academia a je rozdělena na dvě části – Život a dílo, Soupis díla - o celkovém rozsahu 823 stran. První část přibližuje osudy malíře Oldřicha Blažíčka od narození, přes studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, pražské Akademii, pedagogickou aktivitu na ČVUT, členství ve spolcích, převážně Jednotě umělců výtvarných, bohatou výstavní aktivitu, zahraniční cesty až po závěr života. Textová část je proložena citacemi z dobových pramenů a bohatým obrazovým a fotografickým materiálem. Druhá část představuje soupis díla umělce čítající 823 děl, doplněných 19 díly v dodatku a 234 nezvěstnými díly.

 

Kniha je dvoudílná a oba díly jsou uloženy v jednom boxu.

Formát: šířka 20,5 cm x výška 26 cm, 2 svazky v boxu, 315 + 508 stran

 

 skrýt detaily

Jaroslav Král

Cena: 1800.00
Monografie historičky umění Marcely Macharáčkové, která se studiu tvorby Jaroslava Krále věnuje již mnoho let, představuje ucelenou publikaci o životě a díle tohoto českého umělce. zobrazit detaily

Monografie historičky umění Marcely Macharáčkové, která se studiu tvorby Jaroslava Krále věnuje již mnoho let, představuje ucelenou publikaci o životě a díle tohoto českého umělce. Tvorba Jaroslava Krále je neodmyslitelně spjata s městem Brnem, kde se zrodil v revolučních letech po první světové válce jeho monumentální a figurální styl. Autor sám patřil k organizátorům spolkového života ve městě a stál u vzniku Klubu výtvarných umělců Aleš, posléze založil moderně orientovanou Skupinu výtvarných umělců v Brně. Tvorba Jaroslava Krále se vyvíjela na pozadí kulturních dějin meziválečného Brna, kterým autorka monografie věnovala značnou péči. Výraznou součástí knihy je životopis umělce v dokumentech a autentických vzpomínkách z rodinného archivu od jeho nejbližších a katalog jeho malířského a sochařského díla zastoupeného ve veřejných i soukromých sbírkách. Obsáhlá obrazová publikace, která vyšla ve spolupráci s Galerií Kodl, zároveň zastupuje katalog k výstavě celoživotního díla Jaroslava Krále, kterou připravil Dům umění města Brna (3. 12. 2014 – 22. 2. 2015).

 

Formát:  395 stran, 28,5 x 24,5 cm, česky, tuhá vazba

 skrýt detaily

František Ronovský

Cena: 170.00
Katalog výstavy doprovází monografii Jiřího Urbana ,,František Ronovský“, vydanou nakladatelstvím Jakura v Praze v roce 2007, na jejímž základě vznikla koncepce první retrospektivní výstavy celoživotního díla Františka Ronovského. zobrazit detaily

Katalog výstavy doprovází monografii Jiřího Urbana ,,František Ronovský“, vydanou nakladatelstvím Jakura v Praze v roce 2007, na jejímž základě vznikla koncepce první retrospektivní výstavy celoživotního díla Františka Ronovského. Výstava se uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu ve dnech 6.5. – 9.8.2009.

 

Formát: 57 stran, 22 x 22 cm, česky, anglicky, měkká vazba

 skrýt detaily

Mařákova škola

Cena: 350.00
Na přelomu roku 2002 a 2003 se konala výstava s názvem „Mařákova škola“, k níž byla vydána i stejnojmenná publikace, kterou napsal PhDr. Michal Zachař ve spolupráci s PhDr. Martinem Kodlem. zobrazit detaily

Na přelomu roku 2002 a 2003 se konala výstava s názvem „Mařákova škola“, k níž byla vydána i stejnojmenná publikace, kterou napsal PhDr. Michal Zachař ve spolupráci s PhDr. Martinem Kodlem. U příležitosti výstavy „Český impresionismus“ v létě roku 2007 byla představena v novém, rozšířeném vydání.

 

Formát: 133 stran, 27 x 21 cm, česky, měkká vazba

 skrýt detaily

Emil Filla ze soukromých sbírek

Cena: 90.00
K příležitosti uskutečnění stejnojmenné výstavy v roce 2000 vydala Galerie Kodl česko-anglickou monografii zobrazit detaily

K příležitosti uskutečnění stejnojmenné výstavy v roce 2000 vydala Galerie Kodl česko-anglickou monografii s originální vzpomínkou majitele autorských práv Františka Krejčího a několika příspěvky prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, prof. PhDr. Františka Dvořáka, prof. PhDr. Jiřího Siblíka, PhDr. Michala Zachaře, PhDr. Martina Kodla a úvodní řečí doc. Jana Kačera. Pro velký zájem došlo k dotištění publikace, která je tak stále k dostání v Galerii Kodl.

 

Formát: 57 stran, 28 x 23 cm, česky, měkká vazba

 skrýt detaily

Otakar Schindler

Cena: 60.00
Galerie Kodl vydala v rámci výstavy malíře a scénografa Otakara Schindlera katalog k jeho výstavě zobrazit detaily

Galerie Kodl vydala v rámci výstavy malíře a scénografa Otakara Schindlera katalog k jeho výstavě, která se uskutečnila v prostorách galerie v roce 2002.

 skrýt detaily

Jan Špála

Cena: 200.00
Galerie Kodl připravila v roce 2005 v souvislosti s velkou retrospektivou Václava Špály, která se konala ve Valdštejnské jízdárně, výstavu jeho syna Jana Špály zobrazit detaily

Galerie Kodl připravila v roce 2005 v souvislosti s velkou retrospektivou Václava Špály, která se konala ve Valdštejnské jízdárně, výstavu jeho syna Jana Špály. U této příležitosti byla vydána malířova monografie, nabízející kromě mnoha barevných reprodukcí i srovnání uměleckého díla s jeho otcem. Publikace je doplněna kompletním soupisem autorova díla.

 

Formát: 62 stran, 21 x 27 cm, česky, měkká vazba

 skrýt detaily

Stavitelé katedrál 2 - Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka)

Cena: 400.00
V roce 1239 získal francouzský panovník Ludvík IX. jednu z nejcennějších památek křesťanského světa, Kristovu trnovou korunu, která je dnes uložena v pařížské katedrále Notre-Dame. zobrazit detaily

V roce 1239 získal francouzský panovník Ludvík IX. jednu z nejcennějších památek křesťanského světa, Kristovu trnovou korunu, která je dnes uložena v pařížské katedrále Notre-Dame. Víra v její magickou moc přežila staletí. Na jaře 1940 ji městem neslo procesí, aby se Bohu připomnělo, že je dost důvodů k ochraně Francie před Hitlerem. Pro Kristovu korunu vystavěl svatý král Ludvík IX. ohromující palácovou kapli Sainte-Chapelle, která se stala největší chloubou gotické Paříže. Kniha Petera Kováče kombinuje uměleckohistorický pohled s literaturou faktu a je soustředěna na široce pojatou kulturní historii středověku. Hlavní text doplňují články renomovaných historiků a historiků umění z Německa, Itálie, Polska, Francie, Austrálie a USA. Světovou raritou knihy je antologie středověkých dokumentů a traktátů, dosud nepřeložených do žádného moderního jazyka.

 

Stavitelé katedrál 2

Peter Kováč

Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka), edice Stavitelé katedrál 2

Kristova trnová koruna (Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka)

Spoluautoři: Doc. Dr. Pavol Černý z Olomouce, Prof. John James z Austrálie, Dr. Chiara Mercuri z Říma, Doc. Dr. Jerzy Pysiak z Polska, Prof. Dr. Donna L. Sadler z USA, Prof. Dr. Willibald Sauerländer, emeritní ředitel Zentralinstitut für Kustgeschichte v Mnichově, Prof. Dr. Otto von Simson z Berlína, Jean-Max Tixier, Dr. Barbara Drake Boehm, kurátorka Metropolitního muzea v New Yorku.

Nakladatelství: ARS AURO PRIOR

Formát: 384 stran, 24x17cm, česky, tuhá vazba

Rok vydání: 2009 (první vydání)

Cena: 400 Kč

 skrýt detaily

Ivan Gruber - Kameny dávných cest

Cena: 300.00
U příležitosti výstav tvorby Ivana Grubera (1929−2015) v Galerii Goltz v Golčově Jeníkově a v Galerii Kodl v Praze byla vydána vůbec první autorova monografie zobrazit detaily

U příležitosti výstav tvorby Ivana Grubera (1929−2015) v Galerii Goltz v Golčově Jeníkově a v Galerii Kodl v Praze byla vydána vůbec první autorova monografie s textem PhDr. Jiřího Machalického, který představuje malířovo dílo v kontextu domácí umělecké scény 2. poloviny 20. století. Publikaci doprovází více než 250 reprodukcí díla, které je svébytným přínosem poválečné malby v Československu.

 

Formát:  122 stran, 27 x 21,5 cm, česky, tuhá vazba

Cena: 300 KČ

 skrýt detaily

František Kaván - život a dílo (výběr z korespondence)

Cena: 499.00
Knihu vydala Správa KRNAP k letošnímu jubileu rodáka z Krkonoš, Františka Kavána - 150 let od narození a 75 let od úmrtí. zobrazit detaily

Knihu vydala Správa KRNAP k letošnímu jubileu  rodáka z Krkonoš, Františka Kavána - 150 let od narození a 75 let od úmrtí.

Kniha představuje na 43 stranách korespondenci malíře, 96 stran je věnováno katalogu obrazů vystavených v Kavánově galerii Krkonošského muzea v Jilemnici, která letos slaví 60 let.

Autoři: Eliška Charvátová, Michael Zachař, Jan Luštinec

Váha: 1 457 g

Rozněr: 290 x 225 mm

 skrýt detaily

Kaván - Dílo

Cena: 2200.00

Stavitele katedrál 5 - Katedrála v Remeši

Cena: 599.00
Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a symbolem její neustálé obnovy. zobrazit detaily

Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a symbolem její neustálé obnovy.

Remešská katedrála měla mimořádný význam nejen pro historii, ale také pro evropské dějiny umění. Její architekti a sochaři výrazně ovlivnili gotické umění v Anglii, Itálii, ve Španělsku, v Německu i v celé střední Evropě.

Text historika umění Petra Kováče doplňují studie nejvýznamnějších znalců remešské katedrály z Austrálie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska, USA a Velké Británie. V knize je poprvé do češtiny přeložen francouzský korunovační řád z poloviny 13. století a významné pojednání středověkého teologa Jeana Goleina o symbolice a významu korunovace francouzských panovníků. Kniha obsahuje také texty Jacquese Le Goffa a Willibalda Sauerländera, které v Německu vyšly jako samostatné publikace. Fotografie v knize jsou dílem Petra Kováče a Lenky Horákové a vznikaly v letech 2000-2016 během opakovaných studijních pobytů v Remeši.

Pátý díl věnovaný katedrále v Remeši uzavírá knižní projekt Stavitelé katedrál, který představuje evropské umění a architekturu 13. století. Všech pět svazků má dohromady celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Svými studiemi do souboru přispělo 34 renomovaných historiků umění z osmi zemí. Antologie dobových textů v jednotlivých dílech nabídly překlady důležitých středověkých dokumentů a traktátů, které tak poprvé máme možnost číst v českém jazyce. Obdobná knižní série je na domácím i zahraničním knižním trhu zcela unikátní.

 skrýt detaily