Galerie KODL je renomovaná aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Zajistí i odborné konzultace, soudně-znalecké posudky a expertizy, restaurování či rámování obrazů. Galerie si zakládá nejen na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, zastupující čtvrtou generaci rodinné tradice, soudní znalec PhDr. Martin Kodl.

Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukční dny ve Velkém sále pražského Žofína, kterým předchází předaukční výstava v sídle galerie. V roce 2019 se na aukcích podařilo prodat umělecká díla za rekordní částku 636 miliónů korun. Galerie KODL tak potvrdila své výjimečné postavení. Již deset let je ve všech číslech nejúspěšnější aukční síní u nás. Za posledních dvacet osm let se v této galerii prodaly obrazy za více než tři a půl miliardy korun.

Galerie Kodl

 

 

 

 

 

 

  

Galerie zachovává věrnost svému tradičnímu zaměření na české výtvarné umění. Současně rozšiřuje a prohlubuje aktivní spolupráci se zahraničními aukčními domy a soukromými galeriemi v Evropě i USA. Svou orientací usiluje o větší zviditelnění českého umění za hranicemi České republiky.

 

Galerie Kodl