The KODL Gallery focuses on Czech fine art of the 19th and 20th centuries with overlaps into early modern art of Central Europe. The guarantee of artworks for sale is provided personally not only by PhDr. Martin Kodl, a graduate of Charles University and an authorizedexpert specializing in Czech painting of the 19th and 20th centuries, but also by a number of outstanding leading Czech art historians, authors of monographs and exhibitions of individual painters.

 

 

Akad. mal. Tomáš Bergr
MgA. Lucie Bobková
PhDr. Polana Bragantová
PhDr. Marie Dohnalová
Mgr. Tereza Donné
Mgr. Jan Fiřt, Ph. D. 
Akad. mal. Igor Fogaš
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Akad. mal. Zora Grohmannová
Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
PhDr. Eliška Havlová
Ing. Marian Hodoš
PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Janeček
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
doc. Jan Kačer
prof. Marie Klimešová, Ph.D. 
PhDr. Eva Kosáková - Medková
PhDr. František Krejčí
PhDr. Jan Kříž
PhDr. Hana Larvová
PhDr. Šárka Leubnerová
PhDr. Jiří Machalický
PhDr. Marcela Macharáčková
Petr Mach
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martina Mrázová
Mgr. Roman Musil
John Mucha
doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
PhDr. Mahulena Nešlehová
PhDr. Arno Pařík
PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Mgr. Barbora Ropková, Ph.D. 
prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Hana Seifertová
PhDr. Karel Srp
Lenka Sýkorová
Petr Štembera
MgA. Karel Štědrý
doc. PhDr. Markéta Theinhardtová
prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD.
Roman Vosička
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Jaromír Zemina