Tomáš Císařovský (1962)

Ztráta smyslu

Technique :olej na plátně

Date:2009

Signature:na rubu

Dimensions:40x32 cm

Accessories:frame

starting price:‍1200 EUR

achieved price:‍1728 EUR