Miloslav Chlupáč (1920–2008)

Továrna II

Technique :olej na sololitu

Date:40. léta 20. století

Dimensions:33x42 cm

Accessories:frame

starting price:‍8000 EUR

achieved price:‍9600 EUR