Jiří Trnka (1912–1969)

Vánoční nálada

Technique :komb. tech. (akvarel, tuš, kvaš) na papíře

Date:přelom 50. a 60. let 20. století

Signature:vpravo dole

Dimensions:26x24,5 cm

Accessories:frame, glass, matting

starting price:‍7600 EUR

achieved price:‍26400 EUR