František Kupka (1871–1957)

Rythme de l‘histoire – Vague (Rytmus dějin – vlna), viněta na konci kapitoly

Technique :uhel, pero, štětec, tuš, běloba na papíře

Signature:vpravo dole

Dimensions:31 × 38,6 cm

Accessories:frame, glass, matting

Status:Unspecified