Emil Filla (1882–1953)

Glass and newspapers

Technique :oil on wood

Date:1914

Signature:on the back

Dimensions:33x23,5 cm

Accessories:-

starting price:‍360000 EUR

achieved price:‍537600 EUR

původní autorův rám. Jedná se o jedno z nejzávažnějších děl E. Filly, srovnatelné s nejvýznamnějšími pracemi evropského, potažmo světového kubismu ze zásadního období 1. pol. 10. let 20. století. Špičková malba zároveň reprezentuje na nejvyšší úrovni počátky rodícího se syntetického kubismu. Není proto divu, že nosný autorův obraz se účastnil mnohých výstav, byl opakovaně publikován a reprodukován. Jeho studiem se zabývala řada historiků umění a znalců. Zřejmě vůbec poprvé bylo dílo vystaveno na Jubilejní výstavě Emila Filly (SVU Mánes, květen 1932, č.k. 69) a reprodukováno v jeho brněnské monografii (Emil Filla, Brno, 1936, obr. XXVI). Podruhé byl olej vystaven na výstavě věnované holandskému období E. Filly (Oblastní galerie Litoměřice 1967, č.k. 15), v jejímž katalogu byl rovněž otištěn. Obraz byl reprodukován i ve Fillově svazku s edice Prameny (1938, obr. 8), v článku Vlastimila Jiříka Studie k holandskému období Emila Filly (Umění, 1968, ročník XVI, s. 493), v knize Miroslava Lamače Osma Skupina výtvarn