Galerie KODL

je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici a je historicky nejúspěšnější aukční síní v České republice. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století v komisi či aukci. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup, který zajišťuje jako čtvrtý z rodinné generace PhDr. Martin Kodl, absolvent Univerzity Karlovy a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století. V roce 2022 představoval obrat dvou aukcí Galerie KODL více než 48% celkových tržeb všech aukcí v ČR. A za posledních třicet let se právě zde prodala umělecká díla za takřka dvanáct miliard korun.