Pokračovat k obsahu
Josef Čapek (1887–1945) Ženy s květinami

olej na plátně
1936
vlevo nahoře
51,4 × 31 cm
rám

Vyvolávací cena3 000 000 Kč Kladívková cena6 200 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 99 Jeden z našich předních představitelů moderní - ho umění Josef Čapek byl povahy velmi hloubavé, intelektuálně založené a  především pak citlivé. Bezprostřední hrozbu nastupujícího fašismu vycítil již velmi záhy a jal se proti ní veřejně vystupovat. Jeho otevřené názory můžeme cítit jak z tvorby literární – například z jeho nadčasové knihy Psáno do mraků (1936–1939), kde se kro - mě hlubokých filosofických meditací o lidském životě, kosmu a umění dočteme o zcela konkrétních reakcích na proměnu evropské politické scény –, tak z tvorby výtvarné. Zcela otevřeně se výtvarně vyjadřoval například v  novinářských kresbách pro Lidové noviny, které vycházely již od roku 1933 a  z  nichž Diktátorské boty vyšly jakožto cyklus kreseb knižně ještě před válkou (1937). Ani malířská tvorba nezůstala od uměl - cova boje proti hrůznému a nesmyslnému dění oproštěna. Člověk a  jeho svoboda pro něj byli vždy nejdůležitější a  nyní byl v  ohrožení nejen celý jeho národ, ale především lidství jako ta - kové. V  malbě se tento boj projevil výrazným znaléhavěním výtvarného projevu až do řádu exprese, obracející se v  inspiraci k  malířské - mu jazyku seveřana Edvarda Muncha. Poprvé se toto zdramatičnění objevuje v  obraze Mrak z  roku 1933. Postupně se jeho malba proměni - la také tematicky. Opustila optimisticky laděné malby a kresby dětí a začala se obracet ke kraji - nám a figurálním motivům, jejichž budoucí ces - tu vyznačila Květinářka (1930). Květinářkám se pak věnoval v dramaticky narůstající hrozbě vál - ky od roku 1933 až do roku 1936, z nějž pochází i předložené dílo, které je malováno až vyhroce - ným ostrým rukopisem, využívajícím ostře ře - zané, až kubizující tvary, téměř zcela opouštějící měkce ladnou křivkovitou linku předchozích let. Naléhavost obrazu i jeho formální podoba v ně - čem předpovídají budoucí cyklus olejů a kreseb Ohně, který dozníval i ve skicách z vězení. Jedná se o galerijně významné dílo, které prezentuje nejen nesmírnou odvahu a citlivost Čapkovu, ale je odrazem předválečné doby, jež byla umělcem velice dobře rozpoznána a předpovězena, a je tak důležitým dokladem naší vlastní historie a kul - tury. Sběratelskou výjimečnost tohoto díla ještě potvrzuje původ z  významné sbírky Normana a  Suzanne Hascoeových, známé též pod ozna - čením The Hascoe Family Collection, ve které byla shromážděna jedna z  nejvýznamnějších soukromých kolekcí českého moderního umění. Obraz byl vystaven na členské výstavě Umělecké besedy v  roce 1936 (Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, 11. 7. 1936 – 19. 1. 1937, Pra - ha, kat. č. 19), o čemž svědčí štítek umístění na blindrámu plátna. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.