Pokračovat k obsahu
Joža Uprka (1861–1940) Úvodnica

olej na plátně
po roce 1902
vlevo dole
84 × 63 cm
rám

Vyvolávací cena200 000 Kč Kladívková cena280 000 Kč
89. aukce, číslo katalogu 94 Joža Uprka se v tomto díle opět představuje jako umělec neodmyslitelně spjatý s  folklorem a  venkovským lidem, jako malíř fascinovaný národopisem a  rodným krajem. Jeho velmi jasně vyhraněné motivické zaujetí vycházelo nejen z  osobního naturelu, ale asi i  z  dobového ovzduší západního umění na počátku 20.  století, které mj. hledalo své autentické kořeny např. právě ve folkloru či primitivních exotických kulturách. S tím souvisí i to, že se Uprkovo dílo stalo také jedním z  vizuálních argumentů v  otázce práv slovanských národů v  rámci tehdejšího Rakouska-Uherska. Reprodukce jeho děl využil kupř. v roce 1908 britský historik Robert William Seton-Watson, mj. přítel T. G. Masaryka, v knize Racial Problems in Hungary – Uprkovo dílo tak lze chápat také jako znak tehdy vrcholících obrozeneckých snah českého národa. Jako „úvodnice“, či „úvodnica“ byla obecně chápána žena, která doprovázela dítě ke křtu. V případě tohoto obrazu o tom vypovídá nejen důkladně zabalené dítě, ale i bohatý kroj, v  neposlední řadě potom i  takový detail, jako jsou boty – pokud by žena či dívka odcházela s nemluvnětem vykonávat polní práce, což bylo kdysi zcela běžné, tak by na sobě nejenže neměla slavnostní kroj, ale s největší pravděpodobností by za prací odcházela naboso. Součástí kroje při křtu bývala i  plachetka, nazývaná též „úvodnice“ – ta byla asi dva metry dlouhá, vyšívaná a ženy ji mívaly, stejně jako na představovaném obraze, ovinutou přes záda a lokty. Obraz získal původně přímo od Uprky bývalý starosta Hodonína, v jehož rodině se dosud nacházel. Prezentován je v původní autorově typické adjustaci. Snímek díla je navíc doložitelný v archivu Uprkovy dcery Boženy Novákové-Uprkové. Nejen na základě výše zmíněného, ale i  díky vzácnému výskytu podobných autorových prací na trhu s uměním lze toto plátno označit za výjimečnou sběratelskou příležitost. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a MgA. J. Benedíkem. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
91. aukce Galerie KODL
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Dražit online - Artslimit
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.