26. 11. 2017 12:00Aukční den 79

Bděli nad námi andělé?

Jedním z vrcholů aukční sezóny roku 2017 byla bezpochyby 79. aukce naší galerie, která svou úspěšností navázala na zcela fenomenální jarní výsledky. Tentokrát bylo sběratelům nabídnuto 250 uměleckých děl z 19. století až po současnost a původní celková vyvolávací cena 110 milionů Kč byla navýšena takřka na 200 milionů Kč. Stoupající zájem o české výtvarné umění však potvrdila především procentuální úspěšnost prodeje, jež se vyšplhala na neuvěřitelných 98%.

I tentokrát se na sále opakovaně rozezněl hlasitý potlesk, který patřil např. nejdražšímu prodanému dílu J. Zrzavého, jež se stalo umělcovým maximem v České republice. Jeho monumentální Kalvárie v Locronanu II. se ze 6 mil. Kč vyšplhala až na částku 17 mil. Kč. Podobného zájmu se dostalo i krásnému dílu V. Špály Pohled na Národní divadlo, jež se vydražilo za 9,6 mil. Kč. Jako obvykle aukci vévodili malíři české moderny; A. Procházka ve své orfistické poloze (Zátiší s vázou a kyticí za 10,8 mil. Kč), E. Filla kubistickým zátiším (Zátiší s dýmkou a sklenicí za 6,7 mil.) či F. Foltýn arteficiální kompozicí (8,2 mil. Kč). Publikum však dychtilo i po současné umělecké scéně, jak se ukázalo při napínavé dražbě děl Pasty Onera, O. Basjuka, J. Pištěka či Z. Reinerové. Tato zkušenost nás utvrdila v přesvědčení, že nově vznikající department KODL Contemporary neunikne pozornosti moderních sběratelů.

Avšak ani tradiční 19. století nestálo stranou zájmu. O strhující atmosféru na pražském Žofíne se postarala díla M. Švabinského, A. Slavíčka, K. Purkyně, A. a Q. Mánesových, B. Havránka či F. Tkadlíka. Zůstává otázkou, zda nad námi v onen den nebděli andělé z tohoto půvabného a cituplného obrazu. Jednou z jasných odpovědí je však mimořádně zdařilá, v pořadí již šestá Aukce pro Paraple, jejíž finanční výtěžek činí 1,3 mil. Kč a bude Centru Paraple věnován v plné výši.

Nezbývá nám než srdečně poděkovat za přízeň, podporu a sdílenou radost z umění, bez níž by naše práce neměla smysl.

Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré do roku 2018!

Vaše Galerie KODL

Skrýt filtry